Nacházíte se na: Theofil > Andělé > K andělu strážci

K andělu strážci

sv. Terezie z Lisieux, 30.9. 2015

Jedna z mnoha básní slavné karmelitánské světice Terezie z Lisieux (+1897).

 

terezie-z-lisieux-004-men.jpg
 

 

Nápěv: Zpěvem nade všecko krásným.

 

Slavný strážce duše mojí,

který záříš v nebi krásou,

jehož čistá láska pojí

k Bohu, jenž je naší spásou:

k vůli mně jsi na zem přišel,

svou mne osvěcuješ září,

jako bratr vstříc mně vyšel

s těšitele vlídnou tváří.

 

Znaje moji velkou bídu

svou mne vedeš něžnou rukou,

vidím, že oddálíš v klidu

strast, jež mou by byla mukou.

Sladký tvůj hlas zve mne stále,

v důvěře bych k nebi zřela;

čím v pokoře dojdu dále,

tím víc za tebou bych spěla.

 

Prostorem ty letíš jistě

jako blesk, jenž nebem krouží,

prodli často nám na místě

u drahých, k nimž srdce touží.

Křídlem svým jich osuš slzy!

Pěj o lásce Krista Pána!

Pěj, že žal se změní brzy

v radost, která nebem dána.

 

Během krátké žití strasti

zachránit chci bratry bědné.

Anděli, po blahé vlasti

rozněť touhu v noci, ve dne!

Nic nemám, jen oběť svoji

a chudoby přísnost strohou;

s obětí tvou má se pojí,

skládám je u Božích nohou.

 

Tobě království a sláva,

bohatství všech králů Krále!

Mně kéž svatý Chléb se dává,

mně bolestný kříž buď dále!

S křížem a Hostií svatou,

s pomocí tvou z nebes říše

čekám klid, jenž duši vzňatou

navždy vnese v blaha výše.

 

Únor 1897.

 

[Převzato z knihy Básně svaté Malé Terezie od Jezulátka a Svaté Tváře, Praha 1925; přeložil Indignus. Mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Od téže autorky:

Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 1
Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 2
Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 3
Z dopisů sv. Terezie z Lisieux paní Guérinové
Sebeodevzdání v zápalnou oběť milosrdné Lásce Boží 
Apoštolát modlitby nad apoštolát slova 
Sestřence Marii Guérinové 

   

Související články:

  Kolda z Koldic: Povýšena nad anděly
Josef Pospíšil: Andělé 1 - Existence andělů
Josef Pospíšil: Andělé 3 - O dokonalosti andělů
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 1/3 - Biblické učenie o anjeloch
Josef Pospíšil: Andělé 4 - O čase, ve kterém byli andělé stvořeni
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 2/3 - Rané kresťanstvo a apokryfy
Josef Pospíšil: Andělé 2 - Andělé jsou bytosti obdařené rozumem a svobodnou vůlí 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 3/3 - Hierarchia anjelov: od apoštola Pavla po Dionýza Areopagitu 
Étienne Gilson: Učení sv. Bonaventury o devateru andělských kůrů  

 

[RSS]

Přečteno 2193x

další články