Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Cesta široká a cesta úzká

Cesta široká a cesta úzká

sv. Basil Veliký, 2.2. 2017

Svatý kappadocký otec Basil, zvaný Veliký (+379), v drobných úryvcích z díla "Krátká pravidla" vysvětluje, co Pán myslel svými slovy o cestě široké a cestě úzké a co je třeba činit, aby člověk šel po té, která dle slov Pána vede do Božího království.

   

basil-veliky-001-upr-1-men.jpg

   

Náš svatý otec Basil Veliký o tom, proč brána do zatracení se nazývá prostorná a cesta tam široká (Mt 7,13)

 

240. otázka: Proč brána do zatracení se nazývá prostorná a cesta tam široká?

Odpověď: Pán z velké lásky k člověku užívá názvy a slova známých věcí k vysvětlení pravdivého učení. Nebo jako na zemi odklon od přímé cesty poskytuje velkou šíři, tak jistě ten, říká Pán, kdo se odkloní od cesty, která vede do Nebeského království, se ocitne na širokém prostranství bloudění. Myslím, že slova prostorný a široký znamenají to samé. Tak užívají ta slova rovněž učenci světských věd. Proto prostor bloudění je široký a jeho hranicí je zatracení.

 

 

Náš svatý Otec Basil Velký o těsné bráně a úzké cestě, které vedou do života (Mt 7,14)

 

241. otázka: Co to znamená, že brána je těsná a cesta, která vede do života, je úzká (Mt 7,14)?

Odpověď: Na tomto místě opět těsné a úzké neznamená nic rozdílného. Úzké je to, co je těsné v pravém slova smyslu, tzn. když cesta je tak zúžená a sevřená, že průchozí je jakoby z obou stran sevřen a ze všech stran tak ohraničen, že se bez nebezpečí nemůže odchýlit ani napravo ani nalevo, podobně jako z úzkého mostu spadne do řeky, která pod ním protéká, každý, kdo jen trošičku uhne mimo něj. Proto David říká: „Pyšní osidlo mi nastražili, síť z provazů na cestu rozestřeli, nachystali na mě léčky" (Ž 140,6). Tudíž kdo se odhodlal vejít do života těsnou branou a úzkou cestou, musí se chránit každého přestoupení a odklonění od příkazů Pána, musí splnit to, co je napsáno: „Neuchyl se ani napravo, ani nalevo" (Dt 17,11).

 

[Basil Veliký: Krátká pravidla, 240 a 241; český překlad převzat ze samizdatového strojopisu a s ohledem na řecký originál a latinský a francouzský překlad upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

 Je ďábel příčinou našeho hříchu?
O Duchu svatém (De Spiritu Sancto) 
"... a duch Boží se vznášel nad vodami"  
Jak přistupovat k přijímání Těla a Krve Kristovy? 
Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna  
Mojžíš, autor zprávy o stvoření   
Z díla sv. Basila Velikého
Působení Ducha Svatého

   

[RSS]

Přečteno 3148x

další články