Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 6 - O Potamiene

Historia Lausiaca 6 - O Potamiene

Palladios, 11.11. 2008

Vyprávění poustevníka Isidora, zaznamenané v Palladiově (cca 363-430?) díle "Historia Lausiaca", o mučednici pro Krista Potamiene.

  

varici-kotel-men-sep.jpgIII, 1. Blažený Isidor mi vyprávěl, že se setkal s blaženým Antonínem[1] a uslyšel od něj o skutku, který je hodný zaznamenání. Za císaře Maximina[2], pronásledovatele křesťanů, žila překrásná dívka jménem Potamiene, otrokyně jednoho člověka. Tento pán na ni velmi naléhal a sliboval jí různé věci, avšak nepodařilo se mu ji svést. 2. Nakonec ji hnut zuřivostí vydal tehdejšímu prefektovi Alexandrie jako křesťanku, která pomlouvá císaře a zlořečí za jeho pronásledování. Slíbil mu mnoho peněz se slovy: „Kdyby se chtěla podvolit, nechej ji bez trestu. Jestliže však setrvá ve své nepod-dajnosti, potrestej ji, prosím, aby se snad žijíc nevysmívala mé prostopášnosti."

3. Byla přivedena před tribunál a její duch byl dobýván různými mučícími nástroji. Mezi jiným poručil soudce[3] také rozdělat silný oheň pod velkým kotlem naplněným smůlou. Když smůla vřela a mocně hořela, učinil jí nabídku: „Buď odejdeš a vyhovíš touhám svého pána, nebo zůstaneš a já přikážu, aby tě hodili do kotle." Ona odpověděla: „Kéž by nikdy nebyl takový soudce, který přikazuje podřídit se prostopášnosti."

4. On se rozzuřil, poručil ji svléknou a vhodit do kotle. Tu ona pozvedla hlas a řekla: „Zapřísahám tě při hlavě tvého císaře, kterého se bojíš. Jestliže jsi se rozhodl mne potrestat takto, přikaž, abych byla do vařící smůly spouštěna pozvolna, ať vidíš, jakou vytrvalost mi daruje Kristus, kterého ty neznáš." A takto pomalu spouštěná, když po hodině smůla dorazila k jejímu krku, vypustila duši.

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Petr Fiala.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi

 

palladios-laus.jpg 

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

patristika-2b-men.jpg

 

Poznámky: 


[1] Jedná se o sv. Antonína Velikého, ale v Životě sv. Antonína se Athanasios nezmiňuje ani o Isidorovi, ani o Potamiene.

[2] Maximinus Daja (305-315). Eusebios ve svém díle Historia Ecclesiastica 6,5 píše o mučednici stejného jména umučenou stejným způsobem, ale za Septemia Severa (193-211). Jedná se zřejmě o jednu a tutéž dívku.

[3] Podle Eusebia se jmenoval Aquilas, Historia Ecclesiastica 6,5.

 

[RSS]

Přečteno 1356x

další články