Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Růženec

Růženec

modlitba, Panna Maria, mariánská úcta

Růženec

 

ruzenec-dominik-001-men.jpg1.) modlitba, ve které se spojují nejdůležitější a nejznámější křesťanské modlitby (Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci) s rozjímáním o nejdůležitějších událostech ze života Ježíše Krista a Panny Marie. Sestává ze čtyř okruhů tajemství Ježíšova, resp. Mariina života:

  1. radostná tajemství - pojednávající o událostech z Ježíšova dětství od jeho početí až k jeho nalezení v chrámě,
  2. bolestná tajemství - pojednávající o událostech Ježíšova utrpení a smrti,
  3. slavná tajemství - pojednávající o slavných událostech Ježíše Krista a Panny Marie,
  4. tajemství světla, která k růženci v r. 2002 přidal papež sv. Jan Pavel II., pojednávající o událostech z doby Ježíšova veřejného působení.

Celý růženec se skládá z 20 desátků, kdy každý desátek obsahuje 10x modlitbu Zdrávas, počíná se modlitbou Otčenáš a zakončuje se modlitbou Sláva Otci. Celý růženec se začíná Apoštolským vyznáním víry, modlitbou Otčenáš a trojím Zdrávasem, rozšířeným za jménem Ježíš o vyznání tří božských ctností (... v kterého věříme, ... v kterého doufáme, ... kterého milujeme).

Původ modlitby růžence se podle legendy připisuje sv. Dominikovi (†1221) na základě jeho zjevení Panny Marie, definitivní, dnes užívaná podoba růžence je známa z 15. nebo 16. století. Formě růžence předcházely tradice počítání denního penza modlitby Otčenáš např. za pomoci počítání kamínků či zrnek nebo později nahrazení mnišské modlitby 150 žalmů právě patřičným počtem Zdrávasů. Svůj původ formy mariánské zbožnosti má každopádně v době středověku.

2.) pomůcka určená k modlitbě růžence, sestávající z patřičného počtu korálků spojených provázkem, započatá křížem.

   

ruzenec-90dr-ruz-zarezovy-upr-men.jpg
   

 

Schéma modlitby růžence:

 

Úvod:

Znamení kříže

Apoštolské vyznání víry

Otčenáš

Zdrávas + ... Ježíš, v kterého věříme.
Zdrávas + ... Ježíš, v kterého doufáme.
Zdrávas + ... Ježíš, kterého milujeme.

Sláva Otci

 

Desátek:

Otčenáš

10x Zdrávas s připojeným patřičným tajemstvím za jménem "Ježíš" (viz níže "Tajemství růžence")

Sláva Otci

 

Zakončení celého růžence:

Modlitbu růžence lze zakončit modlitbou Zdrávas, Královno a modlitbou:
"Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen." 

 

Tajemství růžence


Tajemství radostného růžence:

    ... Ježíš, kterého jsi z Ducha Svatého počala.
    ... Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila.
    ... Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila.
    ... Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala.
    ... Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla.

 

Tajemství bolestného růžence:

    ... Ježíš, který se pro nás krví potil.
    ... Ježíš, který byl pro nás bičován.
    ... Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
    ... Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
    ... Ježíš, který byl pro nás ukřižován.

 

Tajemství slavného růžence:

    ... Ježíš, který z mrtvých vstal.
    ... Ježíš, který na nebe vstoupil.
    ... Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
    ... Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal.
    ... Ježíš, který tě v nebi korunoval.

 

Tajemství růžence světla:

    ... Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
    ... Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
    ... Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
    ... Ježíš, který na Hoře Proměnění zjevil svou slávu.
    ... Ježíš, který ustanovil Eucharistii.

Vzhledem k některým událostem, rozjímaným v růženci, se konkrétní růžencová tajemství doporučují modlit v následující dny:

pondělí + sobota: tajemství radostná
úterý + pátek: tajemství bolestná
středa + neděle: tajemství slavná
čtvrtek: tajemství světla

 

Použitá a doporučená literatura: 

  • Laurentin, R.: Bądź pozdrawiona Maryjo, Warszawa 1994 (orig. Je vous salue Marie, Paris 1989)
  • Mały słownik maryjny, Niepokalanów 1987 (orig. Petit vocabulaire marial)
  • Merell, J.: Malý bohovědný slovník, Praha 1963
  • Petri, H. - Beinert, W.: Učení o Marii, Olomouc 1996 (orig. Handbuch der Marienkunde, Regensburg 1984)
  • Špidlík, T.: Prameny světla, Praha - Velehrad 2000

 

Související články: 

Mechtilda Magdeburská: Kterak poroučet Ave Maria naší Paní  
Grzegorz Ryś: Páté tajemství růžence: Korunování Panny Marie  
Marian Matusik: Panna Maria a modlitba růžence jsou pro satana nepřekonatelné hrozby  
Gabriele Amorth: Zlý duch se Matky Boží skutečně bojí  
Paschasius Radbert: Zdrávas, Neposkvrněná!   

 

Lukáš Drexler, 19.1. 2020

Přečteno 1848x

další křesťanské pojmy