Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Víra

Víra

ctnosti, duchovní život, náboženství

Víra

(řec. πιστις [pistis], lat. fides)

 

V pojmu víry se rozlišuje aspekt objektivní neboli zjevená pravda předložená k věření (fides quae) a aspekt subjektivní neboli osobní svěření se Bohu (fides qua). Víra je umožněna díky pomoci Ducha Svatého (Sk 16,14; 2Kor 3,16-18) a je svobodnou, rozumovou a celostnou odpovědi (Dei verbum, 5), skrze niž vyznáváme pravdu o Božím sebezjevení, definitivně uskutečněném v Kristu (J 20,31; Řím 10,9), v poslušnosti odevzdáváme sebe samé (Řím 1,5; 16,26) a svěřujeme naši budoucnost Bohu (Řím 6,8; Žid 11,1).

Víra jako teologální ctnost: viz heslo Víra božská.

[Gerald OʼCollins, Edward G. Farrugia. Z knihy: OʼCollins, G. - Farrugia, E. G.: A Concise Dictionary of Theology, New York - Mahwah, N. J. 2000, přeložil Lukáš Drexler.]

  

Související články:

Řehoř z Nyssy: Prvorozený nového stvoření   
Diadochos z Fotiké: O lásce, bázni, víře a touze  
John Henry Newman: O víře, Ježíšovu Srdci a andělích
Yves Congar: Nehledat ve světě svůj vlastní prospěch, ale spatřovat v něm Boha 
Petr Chrysolog: Vírou mudrců byla slavnostně ohlášena víra pohanů  
René Laurentin: Temný a zároveň zářivý oblak víry  
Hana Rakusová: Jak rudé šípky hoří víra  
Augustin: Vírou uvěřila, vírou počala  

 

20.11. 2023

Přečteno 833x

další křesťanské pojmy