Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Nehledat ve světě svůj vlastní prospěch, ale spatřovat v něm Boha

Nehledat ve světě svůj vlastní prospěch, ale spatřovat v něm Boha

Yves Congar, 15.10. 2022

Dalším z významných teologů spjatých s Druhým vatikánským koncilem byl dominikán Yves Congar (+1995), literárně velmi plodný autor, který ve svém díle podobně jako zmíněný koncil řešil mimo jiné vztah Církve ke světu, jak dosvědčuje i následující drobný úryvek, ponoukající k náležitému křesťanskému postoji v tomto světě a k tomuto světu.

 

kvetina-038-upr-men.jpgCelé pozemské uspořádání Těla Kristova, kterým je Církev, má za účel: nárok víry, nárok Kříže, duchovní boj a lásku. Musíme se totiž odnaučit egoistickému užívání, a dokonce i čistě pozemskému užívání, jakým by člověk hledal pouze quae sua sunt neboli svůj vlastní prospěch; a naučit se nahlížet na svět jako na svět Boží, jako na svět, jehož počátkem je srdce a ruce Otce a hranicí Jeho rámě a srdce. Pohlížet na něj ne jen jako na svět člověka, jako na svět pouze pro sebe. A to dokáže jedině víra, poněvadž ona je principem vyžadujícím hluboké obrácení. To dokáže jedině kříž, poněvadž jedině pod určitým tlakem opouštíme vlastní egoismus a pohodlí. A nakonec to dokáže jedině láska - poněvadž to ona navrací věcem jejich smysl, když díky ní v nich spatřujeme Boha.

 

[Yves Congar: Širý svět je mou farností, VI. Nebe, spása a dějiny světa - Aby Bůh byl všecko ve všem (úryvek). Z polského vydání (Yves Congar: Chrystus i zbawienie świata, Kraków 1968 /orig. Jésus Christ, notre Médiateur, notre Seigneur, Paris 1965; Vaste monde ma paroisse, vérité et dimensions du salut, Paris 1966/, s. 216) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Řehoř z Nyssy: Poznání Boha  
Hugo ze Sv. Viktora: Životem srdce je láska  
Basil Veliký: Mojžíš, autor zprávy o stvoření   
René Laurentin: Temný a zároveň zářivý oblak víry  
Henri de Lubac: Kdo vidí Církev, vidí skutečně Krista  
Hugo Rahner: Milujeme Církev, protože milujeme Krista  
Origenes: Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?  
Michael Špaček: Poznání všech věcí a Boha v nich podle Tomáše Špidlíka (2/4)   
Theresien Bartoňová: Člověk stvořený k obrazu a k podobě Boha  
Izák ze Stelly: Kristus nechce nic odpustit bez Církve  
Louis Bouyer: Konečným cílem Vtělení je Kristus celý   
Jean Daniélou: Mystické poznání Boha  
Luboš Bližňák: Kalokagathía   

 

[RSS]

Přečteno 376x

další články