Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Modlitba za osvobození od sebe sama

Modlitba za osvobození od sebe sama

Adrienne von Speyr, 30.1. 2012

"To, co tíží, nepochází zvenčí, ale žije a utváří se ve mně samotné." Další z ukázek švýcarské mystičky Adrienne von Speyr (1902-1967).

 

 

f1000029-vyr-men-ram-2.jpg

 

 

Pane, osvoboď mě a vezmi si mě k sobě.

Ukázal jsi mi pouta, která mi brání v cestě,

a jestliže mi ještě pořád překážejí,

je to snad proto,

že až doposud ještě nejsem

ve svém nejhlubším nitru

ochotna se z nich vymanit.

 

Jak často naříkám a jsem plna lítosti nad tím,

že mám příliš málo svobody,

a přitom myslím pouze na vazby,

které s sebou přinášejí

každodenní život a zaměstnání.

Všechny tyto věci ale ve skutečnosti nejsou tím,

co mi brání v cestě.

Nemají vliv na samotný její průběh,

promítají se nanejvýš do její vnější podoby.

Možná, že jsou to jenom malé zkoušky.

 

To, co tíží, nepochází zvenčí,

ale žije a utváří se ve mně samotné.

Je to všechno to, na čem lpím,

čeho bych se nerada vzdala,

co mi slouží jako opora a pohodlí,

o čem si myslím, že na to mám nárok.

 

Zkouším, Pane,

abych tě mohla opravdově poprosit:

vezmi si všechno, co pokládám

za oprávněné vlastnictví své duše,

co však ochromuje mou lásku k tobě,

co dovoluje, aby ve mně zakrněla

a zkřehla tvá láska k mému bližnímu.

 

Dej mi zmizet v proudu tvé lásky ke všem lidem,

aby se tak tato láska mohla všude a bez omezení

rozlít. Amen.

 

[Bei Gott und bei den Menschen. Gebete. Z němčiny přeložil Robert Svatoň. Převzato s laskavým souhlasem nakladatelství Paulínky z knihy Adrienne von Speyr: U Boha a u lidí, Praha 2011. Ilustrační fotografie Lukáš Drexler.]

 

Více o Adrienne von Speyr 

 

Od téže autorky:

Lumina 
Skrze Marii ke Kristu
Maria, Služebnice Pána
Modlitba odevzdání toho, co nemám
"Já jsem alfa i omega, první i poslední" 
Vzývání Nejsvětější Trojice  
Nekonečnost v konečném  

 

Související články:

Lukáš Drexler: U Boha a u lidí (recenze knihy + ukázky)
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání 
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 2/3 - Maria a Letnice
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 3/3 - Učitelka církve  
Hans Urs von Balthasar: Tajemství božské bohaté chudoby  

 

[RSS]

Přečteno 1648x

další články