Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Modlitba odevzdání toho, co nemám

Modlitba odevzdání toho, co nemám

Adrienne von Speyr, 29.10. 2012

Modlitba švýcarské mystičky Adrienne von Speyr (1902-1967): "To, co Mu nabízíme, je to, co už dávno předtím bylo jeho."

 

prach-001-men-vyr-ram.jpg
 

 

Pane, tak často ti dávám to,

čeho mám dost.

Dovol, abych ti nyní nabídla všechno to,

co nemám,

co mi zůstalo doposud odepřeno,

po čem jsem dychtila v předtuše,

že je to nedostupné:

pokoj, odpočinek, bezpečí.

 

Když tedy teď vím, že to už bude patřit tobě,

že to u tebe zůstane dobře uschované

a stane se to tvým majetkem,

nebudu se už těchto věcí domáhat.

Nebudu se už starat o svůj neklid,

který se nesmyslně vrací.

V tobě je pokoj, tys jej přijal, též i ode mě.

Můžeš jej bez újmy zas nově rozdělit.

V tobě je bezpečí

- kdo by ho jinak měl? -,

ty ho můžeš rozdávat.

 

Buď chválen, vždyť v tobě nacházíme to, co hledáme,

a to, o čem jsme se domnívali,

že ti dobrovolně odevzdáváme,

bylo v tobě již od počátku.

A přesto ti děkujeme, že to od nás přijímáš.

Pane, nejenom, že si máš vzít to, co nemáme:

ponech si to.

 

Položit základy může jenom Pán.

Nám přenechává snad to,

abychom sesbírali pár klasů z jeho vzešlé setby.

To, co mu nabízíme, je to,

co už dávno předtím bylo jeho.

 

Živý oheň nepřestane hořet,

dokud všechno nepohltí a nepromění v popel.

O popel ale nikdo nestojí.

Může se rozptýlit po zemi, zbavený života,

skrytý, takový, jaký je, neúrodný.

Lze jej však ještě beze zbytku rozdupat,

aby sloužil úkolu, o němž neví vůbec nic.

 

Pane, obrať nás v popel

a rozpraš nás podle své vůle.

Kdybych ti snad ještě říkala, co chci,

neposlouchej to.

Věřím, a to i proti všemu zdání,

že jsem stále ještě tvoje,

a neznám žádnou vůli než tu tvou. Amen.

 

 

[Bei Gott und bei den Menschen. Gebete. Z němčiny přeložil Robert Svatoň. Převzato s laskavým souhlasem nakladatelství Paulínky z knihy Adrienne von Speyr: U Boha a u lidí, Praha 2011.]

 

Více o Adrienne von Speyr 

 

Od téže autorky:

Lumina 
Skrze Marii ke Kristu
Maria, Služebnice Pána 
Modlitba za osvobození od sebe sama
"Já jsem alfa i omega, první i poslední"  
Vzývání Nejsvětější Trojice  
Nekonečnost v konečném 

 

Související články:

Lukáš Drexler: U Boha a u lidí (recenze knihy + ukázky)
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání 
Hans Urs von Balthasar: Tajemství božské bohaté chudoby  

 

[RSS]

Přečteno 1579x

další články