Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Dopisy Markétě 19

Dopisy Markétě 19

bl. Alžběta od Trojice, 20.4. 2015

"Když vidím tvou dcerku ve tvojí náruči, představuju si, že tak to Pán Bůh dělá i se mnou. Nechme se Jím nést, sestřičko, aby nás upevnil ve své Lásce." To píše v dalším z dopisů rodné sestře Markétě blahoslavená karmelitka Alžběta od Trojice (+ 1906).


Úvod k dopisům 

 

D 221

[5. ledna 1905]

J. M. + J. T.[1]

„Ať nás Ježíš upevní ve své lásce."

 

Sestřičko moje drahá,

minule jsi tak mile naléhala, abych tě žádala o cokoliv, tak si myslím, že nejsem příliš indiskrétní, když k tobě přicházím takto prostě. Na karmelu je tradicí slavit Tři krále téhož dne jako Zjevení Páně a ne až v neděli. Toho dne naše ctihodná Matka obsluhuje v refektáři a je zvykem, že máme tradiční mazanec. Osoba, která nám jej každoročně posílala, letos nemůže, a protože ho neumíme udělat, je naše Matka trochu v rozpacích, protože taková oslava Tří králů je starým zvykem našeho řádu. Vzpomněla si na tvoji nabídku z minula, kterou odmítla, protože to tehdy nebylo nutné. Naše dobrá Matka se totiž vyhýbá všemu, co se protiví duchu pokání, který v životě karmelitky řídí vše. Jestli nám můžeš, Markétko, dát tři mazancové koruny pro dvacet jedna osob, objednej je prosím co nejobyčejnější, abychom se nevzdalovaly duchu chudoby. Potřebovaly bychom je na zítra (na pátek) nejpozději v deset hodin. Chápeš, že zítra, a ne v neděli, jak je tomu ve světě, že ano? Bětuška je předá naší ctihodné Matce, která bude mít velkou radost, že je bude moci nabídnou svým dcerám. Mám toho tvého andílka tolik ráda, stejně jako tebe, a to je co říci ... Přivádí mě to k modlitbě, když ji vidím v tvojí náruči, představuju si, že tak to Pán Bůh dělá i se mnou. Nechme se Jím nést, sestřičko, aby nás upevnil ve své Lásce. V ní tě zanechávám, nebo spíše v ní zůstávám v tichu s tebou. Líbám tebe i tvého andílka a modlím se za toho, kterého brzy uvidím v tvé náruči.

Tvoje starší sestra

A. od Trojice, n. k. ř.[2]

 

Nezapomeň říct svému švagrovi, že jsem s ním v duši spojena.[3]

S tou hezkou spodničkou od tebe můžu čelit i Sibiři, ještě jednou díky.[Z francouzského originálu přeložila Alžběta Dřímalová.]   

 

Více o bl. Alžbětě od Trojice 

 

Související články:

Raoul Plus: Jsme nebem  
Alžběta od Trojice - životopis 
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice 
Lukáš Drexler: Alžběta od Trojice - recenze  

 

  Poznámky:

[1] Značka J. M. + J. T. znamená Josef, Maria, Ukřižovaný, Jan od Kříže a Terezie od Ježíše, hlavní patroni karmelitánského řádu.

[2] Nehodná karmelitánská řeholnice.

[3] Abbé Chevignard bude vysvěcen na jáhna.

[RSS]

Přečteno 931x

další články