Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Vidění 4/5 - Nanebevstoupení

Vidění 4/5 - Nanebevstoupení

Alžběta ze Schönau, 4.5. 2016

V další sekvenci z jejích vidění nám Alžběta ze Schönau (+1165) sděluje, co vše jí bylo dáno nazírat z události Nanebevstoupení Krista.

 

nanebevstoupeni-001-upr-men.jpg

   

Na Boží Vstoupení při mši, když jsem byla ve svém vytržení, jsem viděla učedníky shromážděné v domě a s nimi Matku Páně. I vešel k nim Pán, a když s nimi pojedl, vyvedl je z města na horu. A viděla jsem, jak se před nimi vznesl a jak mu přišlo vstříc množství andělů, a vzat je do nebe. A když stáli a hleděli do nebe, zjevili se jim dva skvoucí mládenci přišedší shůry a promluvili k nim. A ihned se tito vrátili do města a shromáždili se do domu, ze kterého vyšli. Tu jsem přišla k sobě, pronášejíc tato slova: „Vyvedl Pán své učedníky ven do Bethanie..." a ostatní, co následuje v Evangeliu, a toto: „Ó Králi slávy, Pane mocností, jenž jsi s triumfem dnes nade všechna nebesa vstoupil" atd.

 

[Český překlad Otto Albert Tichý. Převzato z  Knihy vidění a zjevení svaté Alžběty Šenavské, A. L. Stříž, Osvětimany na Moravě 1913. Jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Od téže autorky:

Vidění 1/5 - Zelený čtvrtek  
Vidění 2/5 - Velký pátek
Vidění 3/5 - Neděle Zmrtvýchvstání

Vidění 5/5 - Seslání Ducha Svatého

 

Související články:

Richard Špaček: O nanebevstoupení Krista a o jeho moci a slávě v nebi
Augustin: Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe 
Řehoř Veliký: Jaký užitek máme z nanebevstoupení Kristova 
Jan Damašský: Stav Krista po zmrtvýchvstání  
Nerses Šnorhali: Nanebevstoupení 
Augustin: Nanebevstoupení Páně

 

[RSS]

Přečteno 1629x

další články