Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Modlitba apoštolova

Modlitba apoštolova

sv. Bonaventura, 11.7. 2021

Touha sv. Bonaventury (+1274) vyjádřená v jeho modlitbě, která došla vyslyšení, neboť Bonaventura se stal tím, oč prosil: svatým v lásce k Ježíši. A tak je tato modlitba inspirací a provokací ke svatosti i pro nás.

 

 

bonaventura-001-upr-men.jpg

 

 

 

Probodni, nejsladší Pane Ježíši, dřeň a útroby mé duše

přesladkou a hojivou ranou lásky k Tobě,

láskou pravou a jasnou a apoštolskou,

aby moje duše toužila a dychtila jen po lásce Tvé;

ať žízní jen po Tvých síních,

ať si žádá být osvobozena a s Tebou.

 

Dej, aby má duše měla hlad po Tobě,

chlebu andělů,

občerstvení svatých duší,

po našem chlebu každodenním a nadpodstatném,

v němž je všechna sladkost a chuť a všechno něžné štěstí.

 

Ať mé srdce lační a požívá Tebe,

na jehož tvář dychtí patřit andělé,

a útroby mé duše kéž jsou naplněny chutností Tvé sladkosti.

Ať po Tobě ustavičně žízní:

po prameni života,

po studnici moudrosti a vědění,

po zřídle věčného světla,

po bystřině rozkoše,

po bohatství domu Božího.

Ať Tě ustavičně objímá a hledá a nachází.

K Tobě ať směřuje a pospíchá,

o Tobě ať myslí a mluví

a všechno činí k chvále a slávě tvého Jména

s pokorou a opatrností,

s láskou a rozkoší,

s lehkostí a vroucností,

s vytrvalostí až do konce.

 

Kéž Ty jediný jsi ustavičně má naděje,

všechna má důvěra,

mé bohatství,

má blaženost a štěstí,

má radost,

můj odpočinek a utišení,

můj pokoj,

má sladkost,

má vůně,

má rozkoš,

můj pokrm,

mé občerstvení,

mé útočiště,

má pomoc,

má moudrost,

můj úděl,

můj majetek,

můj poklad,

v němž by byla upevněna a utvrzena a nezvratně zakořeněna má mysl a mé srdce.

 

Amen.

 

[Český překlad převzat z časopisu Prapor serafinský, roč. XXVI, č. 8-9, červenec-srpen 1948, s. 118-119, a upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Pod křížem 
Zdroj života je v Tobě 
O Božském Srdci Páně 
Buď člověkem modlitby! 
Sestrám o dokonalé lásce Boží 
Svatost jako cesta k moudrosti 
Modlitba před Nejsvětější svátostí 
Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme)

 

Související články:

Bernardin Sienský: Královnou všech ctností je láska   
Étienne Gilson: Učení sv. Bonaventury o devateru andělských kůrů  
Bonaventura: Sestrám o dokonalé lásce Boží 
František Saleský: Kterak láska zraňuje duši 
Alfons Maria z Liguori: O lásce ke Kristu 
Robert Bellarmin: O lásce k Bohu


[RSS]

Přečteno 830x

další články