Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Genesis

Genesis

Bible

Genesis

(z řec. γενεσις [genesis] - „vznik", „původ", „rodokmen", které odpovídá hebrejskému tóledá-tóledót)

 

Genesis je řecký název pro 1. knihu Mojžíšovu, jež je první knihou Starého zákona a tím pádem i celé Bible. V hebrejštině má název Be-rešít (tj. „Na počátku") podle prvních slov knihy. Název Ge­nesis vyjadřuje obsah knihy, jenž se zabývá počátky a rodokmeny.

Kniha se dělí na dvě části: kapitoly 1-11 líčí prehistorii lidstva od stvoření světa až po narození patriarchy Abraháma. Druhá část (kap. 12-50) se vztahuje na vlastní dobu patriarchů: Abraháma, Izáka a Jákoba, totiž od narození Abraháma až po Jákobovo přesídlení do Egypta. V druhé části jsme v časovém úseku dějin Blízkého Východu kolem 2. tisíciletí př. Kr. Abrahám žil kolem roku 1900 př. Kr. V této době jsme v poslední, třetí sumerské dynastii v Ur, na počátku první babylónské dynastie, v době vrcholného rozkvětu království v Mari a též na konci střední říše v Egyptě a na počátku vlády Hyksos. Abychom zachytili pravý smysl prvních 11 kapitol knihy Genesis o prehistorii a prvotních dějinách lidstva a světa, je třeba nevyhnutelně určit jejich pravý a původní literární druh.

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Redakčně upraveno.)    

 

Související články:

Basil Veiký: Mojžíš, autor zprávy o stvoření   
Theresien Bartoňová: Člověk stvořený k obrazu a k podobě Boha 
Dominik Pecka: Jako muže a ženu je stvořil 

 

František Kotalík, 4.12. 2009

Přečteno 765x

další křesťanské pojmy