Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Poslední soud

Poslední soud

věrouka, eschatologie

Poslední soud

 

Poslední soud (též obecný soud) nastane po druhém příchodu Krista po všeobecném vzkříšení z mrtvých. Budou na něm souzeni všichni lidé. Rozsudek soukromého soudu (po smrti člověka) bude na něm potvrzen před celým světem. Předmětem posledního soudu bude mravní stav každého člověka: jeho myšlenky, slova, skutky a opomenutí dobrého. Čas posledního soudu není znám. Po posledním soudu bude mít také tělo účast na odměně nebo trestu. Potom již nebude žádný očistec.

 

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Ignát Zháněl: Mystérium Adventu  
Richard Špaček: O druhém příchodu Krista a jeho znameních 
Jan van Ruysbroeck: Vizte, Ženich přichází, vyjděte mu vstříc! 
Denis Kartuzián: O spojitosti a řádu čtyř posledních věcí člověka  
Cyril Jeruzalémský: O dvojím příchodu Ježíše Krista  
Bernard z Clairvaux: Přijde k nám Boží slovo  
Denis Kartuzián: O strašlivosti Božího soudu 
Hippolyt Římský: Dvojí příchod Krista  
Guerric z Igny: Očekáváme Spasitele  
Efrém Syrský: Bděte: znovu přijde! 
Karel Boromejský: O adventní době 

 

Antonín Salajka, 27.3. 2014

Přečteno 2566x

další křesťanské pojmy