Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Hypostaze, hypostase, hypostasis

Hypostaze, hypostase, hypostasis

věrouka

Hypostaze

(řec. υποστασις [hypostasis])

  

- je řecký starověký filozofický pojem, který přijala křesťanská církev, aby pomocí něj pojmově vymezila učení o Boží trojjedinosti, tedy základní věroučné výpovědi křesťanské teologie. Z filozofického pohledu šlo o něco, co „vcházelo do trvalé existence, a to existence individuální...". V křesťanství získal pojem hypostaze zcela specifický význam - začal být chápán jako „osoba", nikoli jako individuum. V myšlení trojiční teologie znamenal tento pojem odlišení vlastností jednotlivých osob Svaté Trojice (Otce, Syna a Svatého Ducha), jež přitom zachovávají nedělitelnou jednotu na základě své božské podstaty, která je všem společná. V každé hypostázi je přitom božství přítomno ve své plnosti.

 

Související články:

Mysteriologický a eklesiologický charakter zbožštění jako předpoklad spásy v Církvi 1/2 
Mysteriologický a eklesiologický charakter zbožštění jako předpoklad spásy v Církvi 2/2
Hubert Jedin: Malé dějiny koncilů - 1. nicejský koncil (325)
Lukáš Drexler: Arianismus

  

Michal Dvořáček, 21.1. 2008

Přečteno 2427x

další křesťanské pojmy