Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Modlitba za světlo pravdy

Modlitba za světlo pravdy

bl. John Henry Newman, 26.10. 2011

Krátká modlitba bl. kardinála Johna Henryho Newmana (1801-1890) z jeho díla "Meditations and Devotions". Anglicko-české znění.

  

john-henry-newman-001.gif
 

 

Prayer for the Light of Truth

O my God, I confess that Thou canst enlighten my darkness. I confess that Thou alone canst. I wish my darkness to be enlightened. I do not know whether Thou wilt: but that Thou canst and that I wish, are sufficient reasons for me to ask, what Thou at least hast not forbidden my asking. I hereby promise that by Thy grace which I am asking, I will embrace whatever I at length feel certain is the truth, if ever I come to be certain. And by Thy grace I will guard against all self-deceit which may lead me to take what nature would have, rather than what reason approves.

 

Modlitba za světlo pravdy

Můj Bože, vyznávám, že můžeš osvětlit mou temnotu. Vyznávám, že pouze Ty to můžeš. Toužím, aby se má temnota stala světlem. Nevím, chceš-li to Ty, ale vím, že to můžeš, a já po tom toužím, což je dostatečný důvod, abych prosil o to, oč prosit mi nebráníš. Slibuji Ti: Tvou milostí, o kterou prosím, chci vděčně přijmout vše, cokoliv mi dáš poznat jako jistou pravdu. A tvou milostí se budu varovat každého sebeklamu, jenž by mne sváděl, abych schvaloval to, čeho si přirozenost klamně žádá proti rozumu.

 

[Meditations and Devotions, II,288. Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č.1, 1926. S ohledem k anglickému originálu upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Více o bl. Johnu Henrym Newmanovi 

  

Od téhož autora:

Bůh - Stvořitel 
Před rozjímáním
Modlitba za jednotu
Zkreslené křesťanství
De Profundis - Z hlubin 
Traktát o Nejsvětější Trojici
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích

 

Související články:

John Henry Newman - životopis 
Lukáš Drexler: John Henry Newman: I pokus se počítá  
Lukáš Drexler: V "communiu" s kardinálem J. H. Newmanem  
Július Pavelčík: Blondel, Newman, Tradícia   

  

[RSS]

Přečteno 2277x

další články