Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi

Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi

Palladios, 16.1. 2009

Apollonios - další z řady poustevníků v Palladiově (cca 363-430?) díle "Historia Lausiaca".

  

granatove-jablko.jpgXIII, 1. Jakýsi obchodník, jménem Apollonios, se vzdal světa a zabydlel se v horách Nitrie. Žil tam dvacet let, a protože se nebyl schopný kvůli svému pokročilému věku naučit řemeslo či práci písaře[1], vymyslel si následující cvičení. Nešetřil vlastních peněz[2], ani úsilí, nakoupil v Alexandrii všechny druhy léků a potraviny, a celému bratrstvu pomáhal v léčení nemocí.

2. Od brzkého rána až do deváté hodiny jej bylo vidět, jak obchází kláštery. Nahlížel do dveří a zkoumal, zda někdo neleží. Nemocným pak přinášel to, čeho měli nedostatek - vinné hrozny, granátová jablka, vejce, pšeničný chléb. Tak si i ve svém stáří našel prospěšnou činnost. Když umíral, přenechal své pomíjivé bohatství sobě podobnému, a prosil ho, aby tuto službu převzal. Taková péče byla užitečná, neboť hory byly rozlehlé a obývalo je na pět tisíc mnichů.

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Petr Fiala.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 

 

palladios-laus.jpg 

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

patristika-2b-men.jpg

 

Poznámky:


[1] Jednou z prací v rámci askeze bylo opisování rukopisů. Srov. Historia Lausiaca 32,12; 38,10; 45,3.

[2] Mniši se zříkali materiálních dober, ale mohli si ponechat nějaký majetek. KALINKOWSKI, St., STAROWIEYSKI, M., Palladiusz - Opoviadania dla Lausosa, Kraków 1996, s. 103, pozn. 119.

 

[RSS]

Přečteno 1441x

další články