Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším

Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším

Palladios, 24.1. 2009

O tom, kdy je možné děkovat za zabití svého přítele, píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca" na podkladě příběhu poustevníka Makaria mladšího.

005-men.jpgXV, 1. Jeden velmi mladý muž, jménem Makarios, ve věku okolo osmnácti let pásl se svými vrstevníky stádo u jezera Maria. Stalo se, že při žertování jednoho z nich nechtěně zabil. Ihned poté odešel na poušť, aniž by někomu něco řekl, a s myslí zatemněnou strachem před Bohem i před lidmi, že bude souzen, prožil v poušti tři roky bez přístřeší. Všichni vědí, ať již z vlastní zkušenosti či zkušenosti jiných, že ona země je vyprahlá.

2. Později si tedy sám postavil kelii. Žil v oné kelii dvacet pět let, těšil se ze své samoty a byl uznán za hodna daru vyhánění démonů. Když jsem s ním delší čas žil, ptal jsem se ho, jak se vypořádal s myšlenkou hříchu zabití, který spáchal. On řekl, že nejen necítí bolest, ale dokonce za to zabití děkuje. Ono nechtěné zabití se mu totiž stalo základem spásy. Doložil to také svědectvím Písem, že nebýt strachu z faraona, Mojžíš by nikdy nebyl hoden zjevení Pána, tak velikých darů a sepsání svatých slov. Díky zabití, kvůli kterému utekl z Egypta, totiž dosáhnul hory Sinaj.

Neříkám ti to, abych tě naváděl k zabití, ale abych ti ukázal, že jsou i ctnosti vynucené okolnostmi, když někdo nechce přistoupit k dobru z vlastní vůle. Existují tedy ctnosti vzniklé ze svobodného rozhodnutí, ale i vynucené okolnostmi.

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Petr Fiala.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi

 

palladios-laus.jpg 

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

patristika-2b-men.jpg

 

[RSS]

Přečteno 1181x

další články