Nacházíte se na: Theofil > Duch Svatý

Duch Svatý

Okoušení sladkosti Boží

sv. Augustin, 31.5. 2017

Křesťanství není jednou z mnoha věr v náboženské nabídce světa, ale zkušeností s živým Bohem skrze víru, jak toto zakoušení skrze dar Ducha Svatého vyjadřuje i velký Učitel Církve sv. Augustin (+430). Mimo jiné tím dosvědčuje výrok apoštola Jana: "Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě" (1J 5,10), nebo také apoštola Pavla: "Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti" (Řím 8,16). Jsme totiž znovuzrozeni z Ducha a tak máme podíl na Jeho životě, věčném životě.

Přečteno 4907xcelý článek

Působení Ducha Svatého

sv. Basil Veliký, 29.5. 2017

Sv. Basil Veliký (+379) potvrzuje tu skutečnost, že bez Ducha Svatého bychom nemohli dosáhnout nebe, neboť je to Duch Svatý, který "pozvedá srdce do výše, vede za ruku slabé a zdokonaluje pokročilé ... a svým společenstvím je činí duchovními."

Přečteno 5220xcelý článek

Vidění 5/5 - Seslání Ducha Svatého

Alžběta ze Schönau, 12.5. 2016

V závěru série svých vidění Alžběta ze Schönau (+ 1165) popisuje moc Ducha Svatého ve zmocnění apoštolů v den Letnic, jak tuto událost nazřela ve vytržení, a při slavení mše svaté skrze svátost eucharistie.

Přečteno 1646xcelý článek

Letnice

Marta Robinová, 18.5. 2015

Svatodušní "epikleze", tj. "svolávání" Ducha svatého, od Marty Robinové (+1981), velké mystičky 20. století, stigmatizované, žijící několik desítek let pouze z eucharistie - z Krista.

Přečteno 1974xcelý článek

Poddajnost Duchu svatému a jeho vedení

Louis Lallemant, 12.5. 2013

Vedení Duchem svatým a poddajnost Jemu neznamená nutně upadat do "vytržení" a neustále být "mimo sebe", ale znamená "řádný postup milosti" a naši spolupráci s Ním v naslouchání, ochotě a čistotě srdce. Jak se nechat postupně vést Duchem svatým a co u toho neopomíjet nám radí francouzský jezuita Louis Lallemant (+1635).

Přečteno 2080xcelý článek

Nechejte se vést Duchem svatým

sv. Jan Maria Vianney, 21.5. 2012

Další hrst svatodušních výroků svatého arského faráře Jana Maria Vianneyho (1786-1859).

Přečteno 1978xcelý článek

Živá voda Ducha svatého

sv. Cyril Jeruzalémský, 6.6. 2011

"Proč Ježíš milost Ducha pojmenoval vodou? Patrně proto, že na vodě všechno závisí..." Úryvek z "Katechezí" Učitele Církve sv. Cyrila Jeruzalémského (cca 315-386).

Přečteno 1845xcelý článek

Pravá zbožnost k Duchu svatému

bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše,19.5. 2010

Blahoslavená karmelitánka Marie od Ukřižovaného Ježíše (1846-1878), známá také jako Miriam z Abellinu nebo jako "Malá Arabka", byl velkou ctitelkou Ducha svatého, jak dokazuje i následující text.

Přečteno 2195xcelý článek

Vedeni Duchem svatým

sv. Jan Maria Vianney, 17.5. 2010

Svatý arský farář Jan Maria Vianney (1786-1859) byl mj. velkým kazatelem, jehož slova bezpochyb vyvěrala z hlubokého a intimního vztahu s Bohem, o čemž svědčí i následující text.

Přečteno 2056xcelý článek

Píseň svatodušní

bl. Notker Balbulus, 25.5. 2009

Český překled "Sequentia in die pentecostes" - svatodušní sekvence od blahoslaveného benediktinského mnicha Notkera (840-912), jenž byl vysmíván pro svůj hendikep (přízvisko "Balbulus" znamená v latině "koktavý"), avšak posléze povýšen pro svou pokoru, zbožnost, vzdělání a mnohá další obdarování.

Přečteno 1718xcelý článek

Překážky Duchu svatému v nás

sv. Marie Magdaléna de´Pazzi, 10.12. 2008

Sv. Marie Magdalena de´Pazzi (1566-1607) byla italská světice a mystička z karmelitánského řádu, jež je známá svými mimořádnými vytrženími, která jsou projevem úžasu nad krásou Milovaného. Co takovému úžasu může bránit, nám světice předává v následujícím textu.

Přečteno 2211xcelý článek

O Duchu svatém (De Spiritu Sancto)

sv. Basil Veliký, 2.5. 2008

Sv. Basil Veliký (z Cesareje, 330-379) patří k nejvýznamnějším církevním otcům a starověkým teologům. Jedním z jeho úsilí byla obhajoba božství Ducha svatého ve spise "De Spiritu Sancto" (O Duchu svatém), z něhož nyní přinášíme úryvky.

Přečteno 3679xcelý článek

Nejvyšší hybná síla duchovního života: Duch svatý

André-Marie Meynard, 5.4. 2007

V jakém smyslu je Duch svatý nejvyšší hybnou silou duchovního života? V tom smyslu, že jako Ježíš Kristus je hlavou a snoubencem církve, tak Duch svatý v ní je srdcem, neboť Duch svatý uvádí v činnost nadpřirozený život, jehož základem a zdrojem je Ježíš Kristus.

Přečteno 1715xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | další