Nacházíte se na: Theofil > Duch Svatý > Nechejte se vést Duchem svatým

Nechejte se vést Duchem svatým

sv. Jan Maria Vianney, 21.5. 2012

Další hrst svatodušních výroků svatého arského faráře Jana Maria Vianneyho (1786-1859).

 

jan-maria-vianney-002-ram.jpg
 

 

Duch svatý je průvodcem duše; bez něho nedokáže nic. Duše, kterou ovládá On, je jako hrozen: když ho vymáčkneme, vytéká z něho znamenitý mošt. Bez Ducha svatého je však duše jako kamínek, z něhož nevymáčkneme nic.

 

Ti, kteří jsou vedeni Duchem svatým, mají správné myšlenky. Proto je mnoho nevzdělaných, kteří jsou moudřejší než vzdělaní.

 

Křesťanovi vedenému Duchem svatým nepřijde zatěžko vzdát se bohatství tohoto světa, aby se mohl ucházet o bohatství nebe. Dokáže to rozlišit.

 

Člověku, který se nechá vést Duchem svatým, se zdá, jako kdyby svět neexistoval, tak jako světu se zdá, jako kdyby neexistoval Bůh.

 

Když nám přicházejí na mysl dobré myšlenky, to nás navštěvuje Duch svatý.

 

Duch svatý je jako zahradník, který pěstuje naši duši. Stačí, když řekneme „ano" a necháme se vést.

 

Duše ovládaná Duchem svatým vychutnává chuť modlitby. Tolik se modlí, že jí čas připadá stále příliš krátký, neboť stále setrvává v Boží přítomnosti.

 

Tak jako zem nemůže přinést žádné plody, pokud ji nezúrodní Slunce, tak ani my nedokážeme učinit nic dobrého bez Boží milosti.

 

S Duchem svatým vidíme všechno velké. Vidíme velikost malých skutků, které konáme pro Boha, ale i velikost malých omylů.

 

Ti, kteří mají Ducha svatého, si nemohou zoufat, protože velmi dobře znají svoji ubohost.

 

Když si Duch svatý něco usmyslí, vždy se to zdaří.

 

[Z knihy Gérard Rossé: Ján Mária Vianney, farár z Arsu, Lúč, Bratislava 2001, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Panna Maria, prostřednice
Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností
Krásný úkol a povinnost člověka: modlit se a milovat 
Vedeni Duchem svatým
Myšlenky o Panně Marii  
Jak krásná je duše!  
Svaté přijímání
Vlažná duše

 

   

Související články:

Basil Veliký: O Duchu svatém (De Spiritu Sancto)  
Simeon Nový Teolog: Křesťan je zrozen z Ducha Svatého 
Hildegarda z Bingenu: Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích  
Cyril Jeruzalémský: Živá voda Ducha svatého 
Dariusz Kowalczyk: Kenoze Ducha Svatého  
Kateřina Sienská: Mateřský Duch Svatý 

 

[RSS]

Přečteno 2093x

další články