Nacházíte se na: Theofil > Duch Svatý > Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích

Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích

sv. Hildegarda z Bingenu, 22.5. 2021

Učitelka Církve a německá mystička sv. Hildegarda z Bingenu (+1179) ve svém úryvku z díla "Scivias" vyzdvihuje ten fakt, že jedině díky Duchu Svatému, třetí božské Osobě, je člověk schopen se povznést nad svoje schopnosti a nahlédnout Boží skutečnosti, Boží díla.

  

hildegarda-nebesky-jeruzalem-002-upr-vyr-2-men-ram-2.jpg
 

 

„A vynesl mě v duchu na velikou a vysokou horu, a ukázal mi svaté město Jeruzalém sestupující z nebe a mající slávu Boží." (Zjevení Janovo, 21, 10-11)

 

To znamená: Duch pozvedá ducha. Jak? Duch Svatý svou mocí uchvacuje mysl člověka z těžkopádného těla, aby ona mohla vzlétnout k patření zrakem onoho ducha, který vidí vnitřní věci a není zatemněn slepotou tělesných rozkoší. Co to znamená? Že Duch Svatý pozvedá ducha člověka do výše, na horu nebeských tužeb, aby člověk byl schopen jasně nahlížet díla, která mají být učiněna v duchu, přičemž děl Božích je velké množství. Jim pak jsou podřízeny tisíce ďábelských klamů, a díla Boží je převyšují, tak jako se hora tyčí nad zemskou rovinou. A nesmírnost děl Božích je nepohnutelným fundamentem - jako hora, která se nehne ze svého místa, a vyznačuje se takovou výškou, že smrtelný člověk ji není schopen sám o sobě pojmout, neboť ona převyšuje veškerý lidský důvtip, který pozemským smýšlením dosahuje pouze pozemské úrovně. Právě tímto způsobem věrné a svaté duši ukazuje díla Ducha.

 

[Hildegarda z Bingenu: Scivias, III. kniha, 10. vize, 31 (fragment). Na základě latinského znění (J.-P. Migne: Patrologia latina 197, 706-707) a polského překladu (Hildegarda z Bingen: Scivias, tom 2, księga 3, Kraków 2011, s. 385) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Více o sv. Hildegardě z Bingenu

 

Od téže autorky:

Liturgické hymny 
Hymnus ke svaté Marii 
Chor panen (Symphonia virginum)  
Církev Kristova - panenská Matka křesťanů 
Dopis Hildegardy z Bingenu Bernardovi z Clairvaux  
O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy 
Předmluva Hildegardy z Bingenu ke knize Scivias 
Muž a žena jedním tělem ve spojení lásky  
Touha po zjevení Božím   

 

Související články:

Dariusz Kowalczyk: Kenoze Ducha Svatého  
Henry Hane: O stvořeném a nestvořeném duchu 
Obrazy z rukopisů Hildegardy z Bingenu (fotogalerie) 
Jana Františka de Chantal: Rozšířit své srdce přívalu milosti  
Nancy Fierro: Hildegarda z Bingenu - Soulad nebeské harmonie 
Wiesbaden Codex - "kodex Hildegardy z Bingenu" - na internetu  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
André-Marie Meynard: Nejvyšší hybná síla duchovního života: Duch Svatý 
Hans Urs von Balthasar: Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce  
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Pravá zbožnost k Duchu Svatému 
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 3/6  
Marie Magdalena de'Pazzi: Překážky Duchu Svatému v nás  
Louis Lallemant: Poddajnost Duchu svatému a jeho vedení  
 Alzběta ze Schönau: Vidění 5/5 - Seslání Ducha Svatého   
Ambrož Milánský: Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby 
Jan Maria Vianney: Nechejte se vést Duchem Svatým
Richard od Sv. Viktora: Duch Svatý - Boží Oheň  
Jan Maria Vianney: Vedeni Duchem Svatým  
Brigita Švédská: O seslání Ducha Svatého 
Kateřina Sienská: Mateřský Duch Svatý 
Tomáš Akvinský: O trojím rození

  

svatodusni-inspirace-7c.jpg

 

[RSS]

Přečteno 722x

další články