Nacházíte se na: Theofil > Duch Svatý > Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu

Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu

26.5. 2022

Za Mojžíše stačilo pozvednout oči, aby byl člověk zachráněn před časnou smrtí, za Ježíše Krista je potřeba pozvednout srdce, aby byl člověk zachráněn pro život věčný.

 

mojzis-jezis-kristus-016-vyr-10-vz-upr-2d-men.jpg

 

 

„Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti,

tak musí být vyvýšen Syn člověka,

aby každý, kdo v něho věří,

měl život věčný."

(Janovo evangelum, 3,14-15)

 

 

Když Mojžíš vyzvedl bronzového hada do výše, učinil tak proto, že bylo postiženo tělo, neboť lid reptal kvůli nenaplněným potřebám těla. A tělo bylo uštknuto tělesným hadem a bylo poraněno ranami těla. Mojžíš tedy na příkaz Boží učinil tělesného hada, aby každý, kdo na něj pohlédne svýma tělesnýma očima, byl uzdraven na těle a spasen od tělesného uštknutí a od tělesné smrti (srov. Num 21,4-9).

Ale u Ježíše je tomu již jinak: nemůžeme ho osobně vidět tělesnýma očima. On nás vybízí k pohledu víry, tedy k duchovnímu pohledu. Vždyť přišel uzdravit nejen tělo, podobně jako Mojžíš, ale především lidského ducha od uštknutí duchovního hada - ďábla, který postihl celé lidstvo za hřích „na počátku". A kdo pohlédne duchovníma očima na Ježíše Krista vyvýšeného na Kříži, narodí se „shůry" neboli z Ducha, jak řekl Ježíš krátce předtím, a bude spasen nejen tělesně slavným vzkříšením, ale především duchovně: jeho hříchem smrtelně postižený duch bude obnoven, znovuzrozen a pozvednut do Božího království, neboť bez narození z Ducha, shůry, nikdo nemůže vstoupit do Božího království (srov. J 3,3.5).

Tak přechod od Staré smlouvy k Nové, od Starého Zákona k Novému tkví v přechodu od těla k Duchu, od uzdravení těla k uzdravení ducha, od časnosti k věčnosti, od království pozemského ke Království nebeskému. Ježíš uzdravuje už nikoliv pohledem očí, jak tomu bylo za Mojžíše, ale pohledem víry, kdy uděluje Ducha jako ten správný a věčný, trvalý Lék, neboť „Duch dává život" (2Kor 3,6).

  

svatodusni-inspirace-7c.jpg
 

 

Související články:

Chvála Kříže 
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše  
Basil Veliký: Mojžíš, autor zprávy o stvoření  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži  
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie 
 Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
Cyril Alexandrijský: "Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde" 
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Cyril Alexandrijský: Kristus při křtu nepřijal Ducha sám pro sebe, ale pro nás  
Hildegarda z Bingenu: Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích  
Scott Hahn: "A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem"  
Hilarius z Poitiers: Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Didymos Alexandrijský (Slepý): Duch Svatý nás obnovuje křtem  
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže 
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
Hilarius z Poitiers: Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy 
Diadochos z Fotiké: Být Božím obrazem a podobat se Bohu 
Simeon Nový Teolog: Křesťan je zrozen z Ducha Svatého 
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti 
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal  
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje 
Basil Veliký: "... a duch Boží se vznášel nad vodami" 
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž 
 Basil Veliký: O Duchu Svatém (De Spiritu Sancto) 
Ambrož Milánský: O svátostech (De sacramentis) 
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista 
Emilián Soukup: Kříž je spojením nebe se zemím  
Ambrož Milánský: O tajemstvích (De mysteriis)  
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval  
Klement Alexandrijský: Křest Duchem Svatým  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Cyril Jeruzalémský: Živá voda Ducha Svatého  
 Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Lukáš Drexler: Holubice nového stoření  
Basil Veliký: Působení Ducha Svatého 
Tomáš Akvinský: Duch Svatý je Bůh 
Tomáš Akvinský: O trojím rození  
Silvestr Braito: Kříž nad vodou 
  Justin: Koupel znovuzrození  
Richard Špaček: Křest

 

[RSS]

Přečteno 544x

další články