Nacházíte se na: Theofil > Modlitba > Rozšířit své srdce přívalu milosti

Rozšířit své srdce přívalu milosti

sv. Jana Františka de Chantal, 21.9. 2023

Modlitba je především náležitým rozhovorem s Bohem, jak píše sv. Jana Františka de Chantal (+1641), blízká spolupracovnice sv. Františka Saleského (+1622), který má postupně sestupovat až do srdce a dávat v něm prostor Božímu jednání.

 

jana-frantiska-de-chantal-002-upr-2-vyr-men.jpgPodstata mentální modlitby, jak nám sděluje blažený otec (František Saleský), spočívá v náležitém rozhovoru s Bohem. Chválíme Ho tudíž a velebíme, protože je Bůh, a promlouváme s Ním jako dítě se svým otcem, jako žák se svým učitelem, jako vazal se svým králem, jako chuďas s boháčem, jako zločinec se svým soudcem, jako nevěsta se svým ženichem, a nakonec jako s naším věrným přítelem, jako nevědomý, který setrvává v pokorném mlčení, neschopen slova, žebrající u brány Nebeského dvora o Boží poklady.

Jestliže duše při modlitbě pocítí nějaké Boží doteky, kterými jí Bůh dává najevo, že se jí chce sdílet, měla by následně zanechat veškeré činnosti a zastavit se, aby dala prostor Tomu, který právě přichází, a nekladla Mu překážky nevhodným konáním, ale aby se s vnitřním mlčením a s hlubokou úctou připravila k přijetí Jeho jednání. Někdy, když duše cítí, že On se přibližuje, může opakovat: „Mluv, Pane, tvůj služebník slyší" (1Sam 3,9). Pak je třeba pokojně rozšířit své srdce a svolit k přívalu milosti, kterou je třeba využít v souladu s oním vznětem obdrženým v modlitbě.

V modlitbě je důležitá vytrvalost a nikdy se jí nemá zanechat, neboť pak se o mnoho přichází. Zdá-li se ti, že tě Bůh neslyší, volej o to hlasitěji, a pokud tě vyhání ze dveří, vejdi druhými. Řekne-li ti - tak jako kananejské ženě -, že nejsi hoden milosti, o niž prosíš, vyznávej, že právě proto neprosíš o výsostné milosti, ale pouze o možnost jíst drobty, které padají z Božího stolu (srov. Mt 15,21-28).

Protože Bůh je nekonečně vysoko, i duše se má bez ustání pozvedat, aby Jej dosáhla.

 

[Jana Františka de Chantal: Malé pojednání o modlitbě (fr. Petit traité sur lʼoraison; úryvek). Na základě francouzského znění a polského překladu (Joanna Franciszka de Chantal: Traktacik o modlitwie, Kraków 2018, s. 24-25) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téže autorky:

Kráčet se zavřenýma očima

 

Související články:

Bernard Ugeux: Modlitba srdce  
Paweł Hańczak: Mentální modlitba 
Jean-Joseph Surin: O vnitřní modlitbě 
Marie Beďačová: Hlas jemného vánku 
František Saleský: O nezbytnosti modlitby
Štefan Senčík: Terezie z Avily - učitelka modlitby 1
Jana Františka de Chantal: Kráčet se zavřenýma očima   
Markéta Romanet: Mystická modlitba v nazíravém mlčení 
Jan Kassián: Rozmluvy o modlitbě - O povaze modlitby (IX, 2) 
Hans Urs von Balthasar: Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce  
Romano Guardini: Křesťanská modlitba je společenství se skutečným, živým Bohem  
Hildegarda z Bingenu: Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích  
Jan Maria Vianney: Krásný úkol a povinnost člověka: modlit se a milovat 
Richard Rolle: O potřebnosti a hodnotě modlitby a rozjímání  
Ambrož Milánský: Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby  
Ludvík Granadský: O modlitbě a rozjímání 1/2 
František Saleský: Kontemplace a meditace  
Karl Rahner: Naplněním modlitby je láska  
Tomáš Kempenský: O modlitbě a četbě 
Henri J. M. Nouwen: Pravidla modlitby 
Origenes: Zač se modlit především? 

 

[RSS]

Přečteno 329x

další články