Nacházíte se na: Theofil > Modlitba > Mentální modlitba

Mentální modlitba

Paweł Hańczak, 8.9. 2023

Pohled toho, který nás miluje, nás proměňuje, což je podstatou mentální modlitby, která uvádí člověka ke sdílení se s Bohem od ducha k duchu, ustavičně, jak píše polský karmelitán Paweł Hańczak v rozvíjení slov sv. Terezie z Avily.

 

terezie-z-avily-003-upr-2-men-2.jpg

  

 

„Ačkoli před Bohem jsme nestále, mám za to, že jiným způsobem jsou před ním ti, kteří se věnují mentální modlitbě, neboť vidí, že On na ně pohlíží."

 

Tato slova svaté Terezie (z Avily) ukazují, k čemu je člověku mentální modlitba, rozjímání, tj. vědomé setrvávání před Pánem Bohem a svěřování Mu všeho. Tehdy jsme si vědomi, že Bůh je s námi, nejen ve chvílích modlitby, ale jednoduše v celém našem životě. Pak je mnohem snazší se k Němu spontánně obracet v průběhu dne, neboť tehdy žijeme s vědomím, že On je nám nablízku, že On je skutečně s námi.

Modlitba nám umožňuje hlubší vhled a pomáhá nám prožívat naši každodennost „s Tím, o Němž víme, že nás miluje"[1]. Vědomí Boží přítomnosti nám dává sílu snášet těžkosti, ale taktéž pomáhá zakoušet opravdovou radost. Těžkosti nezmizí, ale prožíváme je s Tím, který je naším Přítelem.

Zkus se tedy ponořit do takovéto modlitby, do takovéhoto přebývání s Bohem, a uvidíš, že na život budeš pohlížet jinak.

 

[Paweł Hańczak: Modlitwa myślna. Z webu Karmel.pl přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

 Bernard Ugeux: Modlitba srdce   
R. P. Lejeune: Nazíravá modlitba  
Tertulián: Modlitba je duchovní oběť   
Jean-Joseph Surin: O vnitřní modlitbě 
Marie Beďačová: Hlas jemného vánku 
Bonaventura: Buď člověkem modlitby!
Jan Zlatoústý: Modlitba je světlem duše 
František Saleský: Kontemplace a meditace   
Johannes Ruysbroeck: Kniha dvanácti bekyň   
Ludvík Granadský: O modlitbě a rozjímání 1/2 
Štefan Senčík: Terezie z Avily - učitelka modlitby 1 
 Jana Františka de Chantal: Kráčet se zavřenýma očima   
Markéta Romanet: Mystická modlitba v nazíravém mlčení 
Jana Františka de Chantal: Rozšířit své srdce přívalu milosti  
Jan Kassián: Rozmluvy o modlitbě - O povaze modlitby (IX, 2) 
Hans Urs von Balthasar: Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce  
Romano Guardini: Křesťanská modlitba je společenství se skutečným, živým Bohem  
Jan Maria Vianney: Krásný úkol a povinnost člověka: modlit se a milovat 
Richard Rolle: O potřebnosti a hodnotě modlitby a rozjímání  
Ambrož Milánský: Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby 
Ignatij Brjančaninov: Poučení o modlitebním pravidle  
František Saleský: O nezbytnosti modlitby  
Skrze modlitbu jsme spolustvořitelé světa  
Karl Rahner: Naplněním modlitby je láska  
Z myšlenek optinských starců o modlitbě  
Tomáš Kempenský: O modlitbě a četbě 
Henri J. M. Nouwen: Pravidla modlitby 
Origenes: Zač se modlit především?  

 

Poznámky:


[1] Odkaz na známý výrok sv. Terezie z Avily: Vnitřní modlitba není, podle mého názoru, nic jiného než přátelský kontakt, časté přebývání o samotě s Tím, od Něhož víme, že nás miluje" (Kniha života, 8, 5). Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 245x

další články