Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Mentální modlitba

Mentální modlitba

duchovní život, modlitba

Mentální modlitba

(z lat. mens - „mysl", „duch", „srdce"; resp. mentalis - „duchovní", „duševní", „mentální")

 

- mentální neboli vnitřní či též duchovní modlitba je modlitbou, v níž se s Bohem rozmlouvá v nitru, od srdce k srdci neboli od ducha k Duchu, na rozdíl od ústní modlitby, která k rozhovoru s Bohem kromě toho užívá nahlas pronášená slova. Umožňuje tak ustavičný rozhovor duše s Bohem, v jakékoliv chvíli a situaci, a pomáhá sestupovat do vlastního nitra a dosahovat niterného rozhovoru a sdílení s Bohem.

jeronimo-gracian-001-upr-men.jpgŠpanělský karmelitán a duchovní vůdce sv. Terezie z Avily Jerónimo Gracián (†1614) mentální modlitbu popisuje následovně:

„Podle toho, co píšou svatí, modlitba je rozhovorem s Bohem nebo povznesením srdce k Bohu nebo přednesením našich žádostí Bohu. Modlitba se koná dvěma způsoby: ústně a mentálně. Ústně tehdy, když promlouvají ústa a spolu s nimi se k vyřčeným slovům upíná i srdce, neboť když hovoří pouze samotná ústa, ale srdce se nesoustředí na to, co ona vyslovují, tehdy to - striktně řečeno - nelze nazývat modlitbou. (...) Mentální modlitba je tehdy, když poté co umlknou ústa, srdce nadále rozmlouvá s Bohem, jehož má přítomného ve svém nitru; a právě ona je životem a duchem modlitby ústní." (O mentální modlitbě a jejích částech a podmínkách, I)

Mentální neboli vnitřní modlitbě se věnuje sv. Terezie z Avily (†1582) ve svém spise Cesta k dokonalosti.

Někdy se mentální modlitbou nazývá rozjímání slov a událostí života Pána Ježíše Krista a svatých, jak o tom píše např. sv. František Saleský (†1623):

„Nadevše ti však radím modlitbu vnitřní a modlitbu srdce (fr. la mentale et cordiale), zejména když jejím předmětem je život a utrpení našeho Pána. Budeš-li na Něho často v rozjímání pohlížet, celá tvá duše se jím naplní; seznámíš se s jeho způsoby a budeš skutky své utvářet podle skutků jeho." (Úvod do zbožného života, II, 1, 2)

  

Související články:

Bernard Ugeux: Modlitba srdce  
Paweł Hańczak: Mentální modlitba 
Jean-Joseph Surin: O vnitřní modlitbě 
František Saleský: O nezbytnosti modlitby
Štefan Senčík: Terezie z Avily - učitelka modlitby 1  
Jana Františka de Chantal: Kráčet se zavřenýma očima   
Markéta Romanet: Mystická modlitba v nazíravém mlčení  
Jana Františka de Chantal: Rozšířit své srdce přívalu milosti  
Jan Kassián: Rozmluvy o modlitbě - O povaze modlitby (IX, 2) 
Hans Urs von Balthasar: Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce  
Romano Guardini: Křesťanská modlitba je společenství se skutečným, živým Bohem  
Hildegarda z Bingenu: Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích  
Jan Maria Vianney: Krásný úkol a povinnost člověka: modlit se a milovat 
Richard Rolle: O potřebnosti a hodnotě modlitby a rozjímání  
Ambrož Milánský: Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby  
Ludvík Granadský: O modlitbě a rozjímání 1/2 
František Saleský: Kontemplace a meditace  
Karl Rahner: Naplněním modlitby je láska  
Tomáš Kempenský: O modlitbě a četbě 
Henri J. M. Nouwen: Pravidla modlitby 
Marie Beďačová: Hlas jemného vánku 
Origenes: Zač se modlit především? 

 

Lukáš Drexler, 11.9. 2023

Přečteno 231x

další křesťanské pojmy