Nacházíte se na: Theofil > Modlitba > Z myšlenek optinských starců o modlitbě

Z myšlenek optinských starců o modlitbě

19.10. 2021

Nedílnou součástí pravoslavné spirituality, k jejímž významným centrům náleží i tzv. Optinská poustevna v Rusku, je věrná a vytrvalá modlitba, které vyučovali právě i optinští starci. Z jejich slov vybíráme několik inspirací i pro modlitbu naši.

 

modlitba-002-upr-men.jpg

 

 

„Všimněte si této posloupnosti: když duše začíná chválit Pána, duch se díky tomu rozveseluje a rozradostňuje. To se týká každého člověka, když se začíná modlit nebo oslavovat Boha."

(sv. Varsonofij)

 

„Každá modlitba k Bohu je užitečná. Avšak jak konkrétně, to nevíme. On jediný je spravedlivý Soudce, kdežto my jsme schopni lež považovat za pravdu. Modli se a věř!"

(sv. Anatolij)

 

„Modli se více! Modli se, když jdeš, a modli se, i když ležíš. A že se ti vysmívají, to je pro tebe užitečné a spásné. Za všechno děkuj Bohu!"

(sv. Anatolij)

 

„Nemudruj při modlitbě, ale čiň toto dílo prostě. Pán řekl: ‚Nebudete-li jako děti, nemůžete vejít do Božího království‘ (srov. Lk 18,17)."

(sv. Anatolij)

 

„‚Proste, a bude vám dáno; tlučte, a bude vám otevřeno‘ (Mt 7,7). Mnoho z vás, když se jim dlouho nedostává, oč prosili, klesá na duchu. Není správné klesat na duchu. Vzpomeňte si, jak se Pán zachoval ke kananejské ženě. Jak Ho prosila o uzdravení její dcerky! Dokonce i apoštolové začali snažně prosit Pána, aby ji propustil. A Pán ji dokonce přirovnal ke psu... (srov. Mt 15,22-28) Kdežto vy se trošičku pomodlíte, a když nedostáváte to, oč jste prosili, klesáte na duchu. To se děje proto, že zapomínáme, že mezi setbou a sklizní musí uplynout určitý čas."

(sv. Nikon)

 

„Nelněte srdcem k marnosti světa. Obzvláště během modlitby zanechávejte veškerých myšlenek o světských záležitostech. Po modlitbě, ať doma nebo v chrámu, kvůli uchování modlitebního a zkroušeného rozpoložení duše, je nezbytné mlčení. Někdy totiž i obyčejné, zdánlivě bezvýznamné slovo může narušit a jako ptáčka z naší duše zaplašit zkroušenost."

(sv. Nikon)

 

„Ustavičná modlitba je dar Boží."

(sv. Nikon)

 

„Nezapomínej na modlitbu - ona je životem duše."

(sv. Nikon)

 

„V bolesti, jež vás postihla, nechť vás potěší Pán. On hledí k srdci a slyší modlitbu, ať je pronesena kdekoliv."

(sv. Nikon)

 

„Sami ze sebe, bez Boží pomoci nejsme s to se ani pomodlit: neumíme se náležitě modlit a nevíme ani, jak a za co se modlit (srov. Řím 8,26)."

(sv. Nikon)

 

[Na základě ruského znění a polského překladu (Myśli o modlitwie. Z pism Starców z Pustelni Optyńskiej, Kraków 2021) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Michal Dvořáček: Význam optinské poustevny a zdejších ctihodných starců v letech 1820-1930  

 

Související články:

Bernard Ugeux: Modlitba srdce
Tertulián: Modlitba je duchovní oběť
 Jean-Joseph Surin: O vnitřní modlitbě 
Marie Beďačová: Hlas jemného vánku
Bonaventura: Buď člověkem modlitby!
Jan Zlatoústý: Modlitba je světlem duše  
Karl Rahner: Naplněním modlitby je láska  
František Saleský: Kontemplace a meditace
Johannes Ruysbroeck: Kniha dvanácti bekyň
Ludvík Granadský: O modlitbě a rozjímání 1/2
Ludvík Granadský: O modlitbě a rozjímání 2/2
Jana Františka de Chantal: Kráčet se zavřenýma očima
Markéta Romanet: Mystická modlitba v nazíravém mlčení 
Jan Kassián: Rozmluvy o modlitbě - O povaze modlitby (IX, 2)  
Romano Guardini: Křesťanská modlitba je společenství se skutečným, živým Bohem  
Jan Maria Vianney: Krásný úkol a povinnost člověka: modlit se a milovat 
Richard Rolle: O potřebnosti a hodnotě modlitby a rozjímání  
Ambrož Milánský: Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby 
Ignatij Brjančaninov: Poučení o modlitebním pravidle 
Lukáš Drexler: Filokalie konečně mluví česky! 
František Saleský: O nezbytnosti modlitby 
Skrze modlitbu jsme spolustvořitelé světa 
Tomáš Kempenský: O modlitbě a četbě 
Lukáš Drexler: Filokalie a její působení 
Henri J. M. Nouwen: Pravidla modlitby 
Origenes: Zač se modlit především? 
Paweł Hańczak: Mentální modlitba   
Bernard Ugeux: Modlitba srdce 
Hésychasmus

 

[RSS]

Přečteno 980x

další články