Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Paraklet, Paraklétos

Paraklet, Paraklétos

věrouka, pneumatologie, Duch Svatý, Bůh, Bible

Paraklet, Paraklétos

(z řec. Παρακλητος [Paraklétos] - „Přímluvce", „Obhájce", „Pomocník", „Utěšitel"; lat. Advocatus)

 

- výraz užívaný k označení Ježíše jako toho, kdo se u nebeského Otce přimlouvá za hříšníky (1J 2,1-2). V Evangeliu Janově je užíván pro Ducha Svatého jako Obhájce (J 14,16; 14,26; 15,26; 16,7) a jako Ducha Pravdy, který byl seslán, aby působil v učednících a aby je vedl k vydávání svědectví o Ježíši a o Jeho učení.

[Gerald OʼCollins, Edward G. Farrugia. Z polského vydání: OʼCollins, G. - Farrugia, E. G.: Leksykon teologiczny (orig. A Concise Dictionary of Theology), Kraków 2002, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Cyril Jeruzalémský: Živá voda Ducha svatého
Basil Veliký: O Duchu svatém (De Spiritu Sancto)  
Jan Maria Vianney: Nechejte se vést Duchem svatým
Hilarius z Poitiers: Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy  
Didymos Alexandrijský (Slepý): Duch svatý nás obnovuje křtem
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 2/3 - Maria a Letnice 
André-Marie Meynard: Nejvyšší hybná síla duchovního života: Duch svatý  
Henry Edward Manning: Duch Svatý - sjednotitel Otce a Syna i Boží Církve 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Pravá zbožnost k Duchu svatému 
Cyril Alexandrijský: "Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde" 
Marie Magdaleny de´Pazzi: Překážky Duchu svatému v nás  
Simeon Nový Teolog: Křesťan je zrozen z Ducha Svatého 
Ambrož Milánský: Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby  
Jan Pavel II.: Duch Svatý je osobní láska Otce a Syna  
Richard od Sv. Viktora: Duch Svatý - Boží Oheň   
Jan Maria Vianney: Vedeni Duchem svatým  
Brigita Švédská: O seslání Ducha Svatého   
Kateřina Sienská: Mateřský Duch Svatý 
Tomáš Akvinský: Duch Svatý je Bůh 
Notker Balbulus: Píseň svatodušní

  

svatodusni-inspirace-7c.jpg
 
 

Gerald O'Collins, Edward G. Farrugia 16.5. 2021

Přečteno 461x

další křesťanské pojmy