Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Tajina, tajiny

Tajina, tajiny

pravoslaví, věrouka, liturgie, sakramentologie

Tajina, tajiny

(slovanský překlad řeckého μυστηριον [mystérion] - "tajemství")

 

- pravoslavné označení pro skutečnosti, které západní křesťanství (katolictví) nazývá svátosti a kterých jak Východ, tak Západ uznává sedm: křest, svátost smíření (tajina pokání), biřmování (myropomazání), eucharistie, kněžské svěcení, svátost manželství a pomazání nemocných (pomazání svatým olejem).

Výrazem tajina ("tajemství") je naznačen přesah (transcendence) této Bohem darované skutečnosti, která je plodem Kristova spásného díla a která vtahuje člověka jeho účastí na nich do věčného tajemství samotného Dárce. Zároveň tento výraz vyjadřuje "skrytost" a "nepřístupnost" před "nezasvěcenými", tj. před nekřesťany, kteří nemají pochopení pro "skryté věci Boží", dokud skrze víru nepřijmou dar Ducha, jenž "zkoumá všechno, i hlubiny Boží" (1Kor 2,10).

 

Lukáš Drexler, 23.7. 2008

Přečteno 1470x

další křesťanské pojmy