Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Andělské pozdravení

Andělské pozdravení

duchovní život

Andělské pozdravení

  

- název pro modlitbu, inspirovanou biblickou událostí Zvěstování, kdy anděl Gabriel navštívil Pannu Marii, aby jí zvěstoval, že působením Ducha Svatého ve svém lůně počne Ježíše - Syna Božího a Mesiáše. Modlitba je inspirovaná pozdravem, jímž anděl oslovil Marii: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou." (Lk 1,28)

Díky pvnímu slovu se někdy také nazývá Zdrávas.

Ve své jazykově ustálené formě zní:

 

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou.
Požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.
 

 

Související články: 

Mechtilda Magdeburská: Kterak poroučet Ave Maria naší Paní
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 1/3 - Biblické učenie o anjeloch 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 2/3 - Rané kresťanstvo a apokryfy 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 3/3 - Hierarchia anjelov: od apoštola Pavla po Dionýza Areopagitu
Paschasius Radbert: Zdrávas, Neposkvrněná!   

 

Lukáš Drexler, 18.6. 2009

Přečteno 1577x

další křesťanské pojmy