Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Matka Boží

Matka Boží

věrouka, mariologie, christologie

Matka Boží

 

bohorodicka-001-men.jpg- teologické vyjádření, že Maria, matka Ježíše Krista, spolu s jeho lidskou přirozeností ve svém lůně nosila a poté porodila i jeho osobu, která je Boží, neboť díky jeho vtělení je Ježíšova božská osoba i přirozenost od jím přijaté lidské přirozenosti neoddělitelná právě díky jeho osobě, která sjednocuje jeho božskou i lidskou přirozenost „bez smíšení, beze změny, bez oddělení a bez rozloučení" (z definice víry Chalcedonského koncilu z r. 451).

Více viz v souvisejících článcích:

Theotokos
Nestorianismus
Emilián Soukup: Bohorodička
Emilián Soukup: Maria prvních křesťanů 
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží 
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy 
 

Související články:

Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii 
René Laurentin: Maria, naše Matka 
Ignác Veselý: Panna Maria v Koránu
Charles de Foucauld: Hle, Matka tvá
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
Venantius Fortunatus: O Gloriosa Domina 
Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie 
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...   
Matthias Joseph Scheeben: O Nanebevzetí Panny Marie  
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Matkou Boží pro svoji pokoru
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"  
Scott Hahn: "A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem"  
Efrém Syrský: Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria  
Efrém Syrský: Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou  
Marcin Jan Janecki: Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Lukáš Drexler: Bylo manželství Josefa a Marie skutečným manželstvím, nebo bylo "jen jako"?   
Cyril Alexandrijský: Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Pius IX.: Blahoslavená Panna byla počata bez poskvrny prvotního hříchu  
Pavel Evdokimov: Theotokos archetypem nekněžského charismatu ženy  
Pavel Evdokimov: Vtělení Boha je dovršením stvoření člověka  
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici 
Didymos Alexandrijský (Slepý): Panenské narození Ježíše 
Gabriele Amorth: Zlý duch se Matky Boží skutečně bojí  
Bernard Przybylski: Matka Boží a Nejsvětější Trojice  
Jan van Ruysbroeck: Syn jí nemůže odepřít nic  
Irena Saszko: Panna Maria Deskami Zákona  
John Saward: Bohorodička jako Svatyně  
Atanáš Alexandrijský O vtělení Slova   
Mistr Eckhart: O rození Slova Otcem  
Augustin: Vírou uvěřila, vírou počala  

 

Lukáš Drexler, 14.12. 2008

Přečteno 1910x

další křesťanské pojmy