Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Pozdě jsem si Tě zamiloval!

Pozdě jsem si Tě zamiloval!

sv. Augustin, 26.7. 2011

Ač známý, přesto stále aktuální úryvek z "Vyznání" sv. Augustina (354-430), konvertity a velkého Učitele Církve.

 

augustinus-vyr.jpgPozdě jsem si Tě zamiloval, kráso, tak stará a tak nová, pozdě jsem si Tě zamiloval. A hle, Tys byl uvnitř a já jsem Tě hledal vně a zde a sám jsa ošklivý honil jsem se za krásnými tvory, jež jsi učinil. Byl jsi se mnou a já nebyl s Tebou. Tvorové, již by nebyli, kdyby nebyli v Tobě, mě upoutali daleko od Tebe. Opět a opět jsi na mě volal a prorazil jsi mou hluchotu. Jasně jsi zazářil a odstranil jsi mou slepotu. Rozšířil jsi vůni a já ji nasál a toužím po Tobě. Okusil jsem[1] a lačním a žízním[2]. Dotkl ses mne a vzplál jsem touhou po tvém míru.

Až cele přilnu k Tobě[3], již vůbec nebudu cítit bolest a námahu[4] a budu žít život vyplněný Tebou. Nyní však jsem si na obtíž, poněvadž nejsem plný Tebe, neboť koho naplňuješ, toho pozvedáš. Zápasí ve mně radosti hodné pláče se zármutkem, jenž je hoden jásání, a nevím, na které straně je vítězství. Můj špatný zármutek bojuje s dobrou radostí a nevím, kde je vítězství. Běda mně! Pane, smiluj se nade mnou![5] Běda mně! Hle, neskrývám svých ran. Jsi Lékařem - jsem nemocen. Jsi Milosrdný - jsem ubožák. Zda není lidský život na zemi bojem?[6]

 

[Sv. Augustin, Vyznání, X,27-28. Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 6, 1926. Upraveno a doplněno poznámkami podle latinského originálu redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Ty jsi Kristus  
O Trojici (De Trinitate) 
Sv. Augustin o eucharistii
Augustin: Jsme Jeho tělem 
Výklad Janova evangelia - 1. traktát
Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží
Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh
Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe 
Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana  
Církev je založena na skále, kterou vyznal Petr 
Proč se Kristus narodil z ženy  
Jedině od Boha je naše spása  
Jan je hlas, Kristus je Slovo 
Ježíš Kristus je Bůh i člověk 
Vírou uvěřila, vírou počala  
Totožnost Kristova těla 
Nanebevstoupení Páně 
Okoušení sladkosti Boží 

 

Související články:

Terezie z Avily: Výkřiky za bloudící
Lukáš Drexler: Vyznání sv. Augustina v novém (recenze)

 

Poznámky:


[1] Srov. Ž 34,9 a 1Pt 2,3.

[2] Srov. Mt 5,6 a 1Kor 4,11.

[3] Srov. Ž 63,9.

[4] Srov. Ž 10,7 a 90,10.

[5] Srov. Ž 31,10.

[6] Srov. Job 7,1.

  

[RSS]

Přečteno 3974x

další články