Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Nechť se zvedá oheň svaté touhy!

Nechť se zvedá oheň svaté touhy!

sv. Kateřina Sienská, 11.4. 2014

"Přeji si, abych vás zřela, jak nejžhavější touhou a hlubokou pokorou a péčí vítáte našeho Krále, který k nám přichází skromně a mírně, sedě na oslici," píše v dalším ze svých listů velká italská světice a mystička Kateřina Sienská (+1380).

 

Ve jménu Ježíše Krista ukřižovaného a sladké Marie.

vjezd-krista-do-jeruzalema-turin-1409-men.jpgVám, nejmilejší a nejdražší synáčku můj v Kristu Ježíši, já Kateřina, služebnice a otrokyně služebníků Božích, píši a povzbuzuji vás jeho vzácnou krví, přejíc sobě, abych vás zřela, jak nejžhavější touhou a hlubokou pokorou a péčí vítáte našeho Krále, který k nám přichází skromně a mírně, sedě na oslici. Ó, nevýslovně sladká Lásko, uveď lidskou samolibost do zmatku dnes, kdy vidíme, že Ty, Král všech králů, pokorně přicházíš na zvířeti, pronásledován tolikerým haněním! Nechť se tedy zastydí ti, kteří vyhledávají světskou čest a  slávu! Nechť se zvedá, zvedá, nejdražší synku, oheň svaté touhy a nechť je zbaven všeho chladu; a nechť vystoupí na oslici naší lidskosti, aby nešla jinak, než následujíc moudrosti, která ji vede, a nežádala si ničeho než slávy Boží a spásy tvorstva! Tak chci, abyste jednal s velikou pílí, cítě žhavost v teple našeho Krále. Takovýmto způsobem opanujeme svou smyslnost a svůj chlad mužným srdcem; a okusíte opravdový pokrm lásky, jejž Syn Boží ochutnal při hostině svatého Kříže. To čiňte vy a Neri! A čiňte starostlivě, co budete moci učinit, vzdávajíce Bohu chválu a bližnímu horlivost, v důvěře, že Duch svatý dokoná to, co se vám zdá nemožným!

Že tam přicházím neviditelně, činím stálými domluvami vám a všem lidem; viditelně pak přijdu, až mi tak bude možno učinit a až si to Pán bude přát. Není možnosti, abych šla do Santa Agnesa dříve než k jejímu svátku, neboť se nestalo, čeho jsem očekávala; není-li to už v úmyslu Božím. Můžete-li tam učinit něco pro slávu Boží, nešetřete námahy, abyste tam zůstali trochu déle. Vůbec jednejte radostně ve všem, čeho je třeba; a zachovejte si žhavé srdce.

 

[Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 8, 1927. Mírně upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Více o svaté Kateřině Sienské

  

Od téže autorky:

List 289.
Naše Vzkříšení!
Nepřátelé Kříže 
Tajemství mého Srdce
List bratru Tomášovi della Fonte
Osobě, jejíž jméno je zamlčeno
Čím větší je láska, tím hlubší je bolest
List bratru Rajmundu z Kapuy, z řádu kazatelského (I)
List bratru Rajmundu z Kapuy, z řádu kazatelského (II) 
Paní Nelle, někdejší ženě Mikuláše Buoncontiho z Pisy 
"Toto tělo je Sluncem, Sluncem pravým"  
Mateřský Duch Svatý 

 

Související články:

Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské 
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 

 

svatopostni-inspirace-3.jpg

 

[RSS]

Přečteno 2026x

další články