Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Je ďábel příčinou našeho hříchu?

Je ďábel příčinou našeho hříchu?

sv. Basil Veliký, 13.3. 2017

Ďábla nelze podceňovat, jako by snad ani neexistoval, ale ani přeceňovat, jako by on byl odpovědný za naše hříchy. Ďábel nás pokouší k hříchu, ale jeho pachateli jsme my sami, jak odpovídá i sv. Basil Veliký (+379).

   

pokuseni-krista-na-pousti-001-upr-men.jpg

   

Náš svatý Otec Basil Veliký o tom, že ďábel není příčinou hříchu, ale jen pokušitelem

 

75. otázka: Zda je správné pokládat ďábla za příčinu hříchu spáchaného myšlenkou, slovem nebo skutkem?

 

Odpověď: Myslím, že všeobecně ďábel sám o sobě nemůže být výlučnou příčinou něčího hříchu. On může nanejvýš neopatrné přivést k hříchu tak, že využívá přirozených hnutí a špatných žádostí. Přirozená hnutí využívá v takových případech, jako když pokoušel Krista, když zpozoroval, že je hladový: „Jsi-li syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby" (Mt 4,3). A špatné žádosti využívá podobně jako u Jidáše: zpozoroval u něj chtivost po penězích a využil tuto vášeň, a aby ho přivedl k pádu a zradě, podnítil jeho lakomství tím, že mu ukázal třicet stříbrných.

Že zlo pochází z nás samých, vidíme jasně ze slov Kristových: „Ze srdce pocházejí zlé myšlenky" (Mt l5,19). Toto se stává lidem, kteří z nedbalosti nechávají bez výchovy a vedení přirozené schopnosti duše, jak je to řečeno v knize Přísloví: „Šel jsem kolem pole lenivého muže, kolem vinice člověka bez rozumu, a hle, byla celá zarostlá plevelem, celý její povrch pokrývaly kopřivy" ( 24,30-31).

Takto zanedbaná, opuštěná duše ze sebe každopádně vydá jen trní a bodláčí, a naplní se tak toto slovo: „Čekal jsem hrozny, urodila jen pláňky" (Iz 5,l). Podobné nacházíme i u Jeremiáše, jehož prostřednictvím Bůh říká: „Já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou... Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí!?" (Jer 2,21).

 

[Basil Veliký: Krátká pravidla, 75; český překlad převzat ze samizdatového strojopisu a s ohledem na řecký originál a latinský překlad upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Z díla sv. Basila Velikého
Cesta široká a cesta úzká
O Duchu svatém (De Spiritu Sancto) 
"... a duch Boží se vznášel nad vodami"  
Jak přistupovat k přijímání Těla a Krve Kristovy? 
Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna  
Mojžíš, autor zprávy o stvoření   
Působení Ducha Svatého

 

Související články:

Matka Tereza: O hříchu  
Mechtilda Magdeburská: Hřešit je ďábelské
Terezie od Ježíše: Před Boží Velebností není nic skryto  
Nicolaus von Strassburg: K čemu je užitečné pokušení  
Caesarius z Arles: Před křtem byl naším otcem ďábel  
Řehoř Veliký: Požár za požár
Leszek Czyż: O pokušení

 

[RSS]

Přečteno 3700x

další články