Nacházíte se na: Theofil > Stvoření, člověk > Muž potřebuje ženu a žena muže, aby se stali celým člověkem

Muž potřebuje ženu a žena muže, aby se stali celým člověkem

Angelo Scola, Gilfredo Marengo, Javier Prades López, 24.8. 2023

Muž a žena se navzájem potřebují. Jen skrze toho druhého mohou nalézt každý sám sebe, svoji celistvost. Odkaz jednoho na toho druhého je vepsán již do jejich samotného těla, což koresponduje i s vnitřní potřebou druhého, který je sice odlišný, se kterým jedině se však lze spojit v "jedno tělo", tzn. i v "jednu duši". K tomu Bůh povolal muže a ženu, o čemž v následování tzv. "teologie těla" Jana Pavla II. píše skupinka teologů v čele s italským kardinálem Angelem Scolou (+1941) ve své teologické antropologii.

 

chagall-muz-azena-003-vyr-upr-2.jpgČlověk existuje vždy a pouze jako muž nebo jako žena. Žádný muž ani žádná žena nemůže být sám o sobě celým člověkem. Vždy má před sebou jiný způsob bytí člověkem, jemu samému nedostupný. V tomto smyslu se ve vztahu muž‑žena vyjevuje, že ‚já‘ potřebuje druhého, že - s ohledem na své dovršení - závisí na druhém a zároveň je schopné přesáhnout sebe, aby učinilo prostor druhému. Jde tu o jinakost, která je zároveň odlišností. Pohlavní odlišnost, mužská a ženská, se tak zároveň ukazuje jako vnitřní i vnější vůči vlastnímu „já". Nebo lépe řečeno: „já" v sobě zaznamenává potřebu-touhu, která je otevírá vůči něčemu „vně sebe". Pohlavnost neboli existence jako muž nebo žena tudíž odhaluje, že pro člověka je odlišnost konstitutivní a zároveň nedostupná.

 

[Angelo Scola - Gilfredo Marengo - Javier Prades López: La persona umana. Antropologia teologica, Milano 2000, s. 173. Na základě italského textu a s přihlédnutím k polskému překladu (Osoba ludzka. Antropologia teologiczna, Poznań 2005, s. 183-184) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Jarosław Szymon Szymczak: Manželství a Církev 
Pavel Evdokimov: Žena je pro muže a muž skrze ženu  
Hildegarda z Bingenu: Muž a žena jedním tělem ve spojení lásky  
Polská biskupská konference: Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice  
Jan Pavel II.: Muž i žena stvořeni k obrazu a podobě Boha, Boha Trojjediného  
Lukáš Drexler: Lidská sexualita "eucharistická" a jako obraz Trojice
Jan Pavel II.: Proč jsou kněžími jen muži, a nikoliv i ženy?  
Petr Lombardský: Jaké věci je manželství svátostí  
Dominik Pecka: Jako muže a ženu je stvořil 
Marian Zawada: Rodinnost Boha  

 

[RSS]

Přečteno 249x

další články