Nacházíte se na: Theofil > Různé

Různé

List Tralleským

sv. Ignác Antiochijský, 21.11. 2011

Třetí ze sedmi dopisů mučedníka a biskupa sv. Ignáce Antiochijského (1.-2. stol.), učedníka apoštola Jana.

Přečteno 2232xcelý článek

Svatá Anežka Česká

Marie Dolistová, 10.11. 2011

Báseň severočeské básnířky Marie Dolistové ke cti sv. Anežky Přemyslovny.

Přečteno 1620xcelý článek

List Magnesijským

sv. Ignác Antiochijský, 10.10. 2011

Druhý ze sedmi dopisů mučedníka a biskupa sv. Ignáce Antiochijského (1.-2. stol.), učedníka apoštola Jana.

Přečteno 2659xcelý článek

List Efezanům

sv. Ignác Antiochijský, 5.9. 2011

Jeden ze sedmi dopisů mučedníka a biskupa sv. Ignáce Antiochijského (1.-2. stol.), učedníka apoštola Jana.

Přečteno 3369xcelý článek

O jazyku pravoslávnej ikony 2/2

Archimandrita Rafail Karelin, 4.5. 2011

Dokončení textu gruzínského archimandrity Rafaila Karelina o ikoně, v jehož druhé části rozebírá zejména rozdíl mezi modlou a ikonou.

Přečteno 3153xcelý článek

O jazyku pravoslávnej ikony 1/2

Archimandrita Rafail Karelin, 11.4. 2011

Ikona je jednou z nejvýznamějších skutečností duchovnosti východního křesťanství. Právě o chápání ikony pojednává následující text gruzínského archimandrity Rafaila Karelina, který přesto, že mnohde může vyvolat náš nesouhlas v teologické, historické či uměnovědné interpretaci, přináší mnohou duchovní inspiraci a poučení o pravoslavném pohledu na ikonu a umění vůbec.

Přečteno 4346xcelý článek

Patrologie a patristika

Josef Novák, 28.3. 2011

Co je to patrologie? Jaký je rozdíl mezi patrologií a patristikou? Co nám dnes můžou říci díla církevních otců a starověkých spisovatelů? Leccos napoví stručný úvod do patrologie a patristiky včetně mnoha ukázek z děl církevních otců a starověkých křesťanských spisovatelů.

Přečteno 5447xcelý článek

Bez Tebe

Marie Dolistová, 22.10. 2010

Výběr z duchovně zaměřené poesie severočeské básnířky Marie Dolistové.

Přečteno 1489xcelý článek

Poutní cesta růžence na Velehradě

Petr Hudec, 26.7. 2010

Dne 13. června byla požehnána Poutní cesta růžence, která spojuje Staré Město u Uherského Hradiště (někdejší velkomoravský Veligrad) s Velehradem. Poutní cestu požehnal a společně se zhruba dvěma sty poutníky prošel olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Přečteno 2128xcelý článek

List Efezským

Lukáš Drexler, 13.4. 2010

Krátký úvod do pavlovského Listu Efezským, který se spolu s listy Filipským, Koloským a Filemonovi řadí mezi tzv. "listy z vězení".

Přečteno 3103xcelý článek

Putování Egerie (Itinerarium Egeriae)

Egerie, 25.3. 2010

Vzácným svědectvím o slavení Svatého týdne v prvních staletích křesťanství je text ze 4. století od poutnice nazývané jako Egerie, který popisuje liturgické slavení přímo v Jeruzalémě.

Přečteno 3791xcelý článek

Revue Theofil na Facebooku a na Signálech

redakce, 1.2. 2010

Redakce Revue Theofil založila stránky revue na dvou sociálních sítích: Facebooku a Signálech, na druhé z nich i vlastní blog.

Přečteno 1445xcelý článek

Počúvaj, ty kokso, čo urobíme s naším paradoxom?

Vladimír Gregor, 27.1. 2010

Mnoho ateistov i agnostikov argumentuje v neprospech náboženstva, a zvlášť katolíckeho, poukazujúc na mieru kriminality a amorality v tradične katolíckych megaštátoch i štátikoch.

Přečteno 1490xcelý článek

Wiesbaden Codex - "kodex Hildegardy z Bingenu" - na internetu

Lukáš Drexler, 7.12. 2009

"Wiesbaden Codex", známý též mj. jako "Riesencodex", je obrovským knižním svazkem, jenž obsahuje sebrané spisy středověké mystičky Hildegardy z Bingenu (1098-1179). V nedávné době se jej podařilo kompletně digitálně zarchivovat a je volně přístupný on-line na internetových stránkách Wiesbadenské státní knihovny.

Přečteno 2199xcelý článek

Spes Aedificandi (Naděje na vybudování)

bl. Jan Pavel II., 11.8. 2009

Apoštolský list Jana Pavla II. daný motu proprio k prohlášení svaté Brigity Švédské, svaté Kateřiny Sienské a svaté Terezie Benedikty od Kříže za spolupatronky Evropy. Dokument zveřejňujeme především jako doplňující text k životopisu sv. Brigity Švédské v sekci Křesťanské osobnosti.

Přečteno 2139xcelý článek

Křesťanské rozcestí: Jak mluvit se svědky Jehovovými o Kristu - Rozcesti.org

Lukáš Drexler, 16.7. 2009

Svědkové Jehovovi - potkáváme je často, na různých místech, v různých situacích. Nabízejí nám rozhovor a své materiály. Chtějí nás získat pro svou věc. Nikdo z nich však nepřijal Pána Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele. Proto vám zde chceme představit nový evangelizační web - www.rozcesti.org, který se zaměřuje na to, jak svědky Jehovovy a další vést ke Kristu. Na otázky odpovídá Jan Janča, jeden z tvůrců webu.

Přečteno 2381xcelý článek

Česká republika - srdce Evropy

Petra Otýpková, 15.6. 2009

Naše země leží na křižovatce Západu a Východu i Severu a Jihu, zkrátka uprostřed Evropy. Proto bývá často nazývána "srdcem Evropy". Jak se to odráží v jejím přístupu k životu, okolnímu světu i sobě samé?

Přečteno 3162xcelý článek

Šťastné Velikonoce

Hana Rakusová, 16.4. 2009

Velikonoční báseň.

Přečteno 1857xcelý článek

Slunce se sklonilo k zemi

Dagmar Havlíčková, 26.3. 2009

Výběr z knihy básní a obrazů výrazné olomoucké výtvarnice Dagmar Havlíčkové (*1961), jež se v posledních letech věnuje především výtvarnému ztvárňování tzv. "Ježíšovy modlitby". Pro Revue Theofil do budoucna chystáme její portrét, v němž ji a její práci představíme více.

Přečteno 1042xcelý článek

Má křesťansko-islámský dialog smysl?

Tomáš Tatranský, 23.2. 2009

Zamysleme se nad velmi aktuální otázkou, jak se máme dnes my křesťané stavět k islámu a k muslimům.

Přečteno 1775xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |