Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek

liturgie, Triduum, Svatý týden, Večeře Páně, eucharistie

Zelený  čtvrtek

  

apostolove-prijimani-001-men.jpg

 

-  čtvrtek  Svatého  týdne. Jedná se o vzpomínkovou slavnost Poslední večeře Páně, ustanovení Nejsvětější svátosti (eucharistie) a kněžství.

Doporučuje se, aby při hlavní bohoslužbě byl vykonán obřad mytí nohou knězem či biskupem dvanácti mužům z farnosti, podobně jako Ježíš myl při poslední večeři nohy svým učedníkům. Po večerní mši svaté se ciborium s Nejsvětější svátostí ve slavném průvodu ihned přenese do tzv. Getsemanské zahrady (většinou některý vedlejší oltář, jehož součástí je sochařské ztvárnění Ježíše Krista spočívajícího po ukřižování v hrobě), kde se pak dle možností mají konat veřejné modlitby, resp. adorace.

V biskupských kostelích kromě večerní mše sv. se na Zelený čtvrtek dopoledne koná tzv. křižmová (chrismatis) mše svatá, při níž biskup světí svaté ole­je a jíž jsou účastni všichni jemu podřízení kněží.

Po Sláva na výsostech Bohu (Gloria) večerní mše umlknou až do Sláva velikonoční vigilie varhany, zvony a zvonky, a po přenesení Nejsvětější svátosti do „Getsemanské zahra­dy" se z oltářů sejmou všechny pokrývky a květiny jako symbol opuštěnosti Ježíše Krista, když kvůli nám nastou­pil své hořké utrpení.

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963, a upraveno redakcí Revue Theofil.]  

 

Související články:

Ladislav Pokorný: Postní doba  
Egerie: Putování Egerie (Itinerarium Egeriae)
Ladislav Pokorný: Neděle zmrtvýchvstání Páně
Ladislav Pokorný: Velikonoční třídení (triduum)
Brigita Švédská: Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti 
Jan Evangelista Urban: Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii  
Alžběta ze Schönau: Vidění 1/5 - Zelený čtvrtek  

 

Jaroslav Kouřil, 6.2. 2009

Přečteno 1731x

další křesťanské pojmy