Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > K obětování

K obětování

sv. Cyprián, 16.11. 2010

Úryvek z listu sv. Cypriána (+258) Caeciliovi, jenž byl reakcí na mylnou praxi, kdy někteří při Večeři Páně namísto vína smíseného s vodou obětovali pouze vodu bez vína.

 

chleb-a-vino-men-2.jpgProtože nás všechny nesl Kristus, který nesl naše hříchy, chápeme, že voda znamená lid a ve víně pak že je ukázána Kristova Krev. Když se pak v kalichu mísí voda s vínem, s Kristem se sjednocuje lid; spojuje a sjednocuje se s ním lid, který v něho uvěřil. Toto spojení a sloučení vody a vína se v kalichu Páně mísí tak, že toto sloučení není možné vzájemně oddělit.

A proto též nic nebude moci odloučit od Krista Církev, to znamená lid ustavený v Církvi, pevně a věrně setrvávající a zůstávající v tom, v co uvěřil, dokud bude trvat a zůstávat nerozdílná láska.

Tudíž když se Pánu obětuje kalich, není možné obětovat samotnou vodu ani samotné víno. Neboť kdyby se obětovalo pouze víno, začíná být krev Kristova bez nás, a kdyby se obětovala pouze voda, počíná být lid bez Krista. Když se však spojuje a slučuje obojí, tehdy se naplňuje nebeské a duchovní tajemství[1].

Tak zajisté kalich Páně není jen vodou, ani pouze vínem, dokud není smíšeno jedno s druhým, jako ani Tělo Páně nemůže být jen moukou, nebo jen vodou, jestliže obojí není sloučeno a spojeno pevným spojením v jediném chlebě.

V této svátosti je ukázán náš shromážděný lid, abychom věděli, že jako mnohá obilná zrna v jedno složena, semleta a sloučena tvoří jeden chléb, tak v Kristu, který je nebeským chlebem, jsme jedním tělem, s nímž je naše množství spojeno a sjednoceno.

 

(List 63,13 /v některých vydáních však uváděn jako list 62/; PL, IV,383-384. Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 5, 1930. Upraveno a doplněno podle latinského originálu redakcí Revue Theofil.)

 

Od téhož autora:

Dobré skutky a dobročinnost   
Chléb náš vezdejší dej nám dnes ...   
Nemůže mít Boha za Otce, kdo nemá Církev za matku 
O jednotě církve (úryvek) 
Prvenství je dáno Petrovi 
Křesťan a trpělivost 
O úmrtnosti 

 

Související články:

Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví 
Antonín Čala: Svědectví tradice o eucharistické oběti
Irenej z Lyonu: Eucharistie, záruka vzkříšení
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie
Ambrož Milánský: O Tajemstvích
Justin: To čiňte na mou památku 
Sv. Augustin o eucharistii

 

Poznámky:


[1] Lat. sacramentum, což znamená i „svátost". Pozn. RTh.

[RSS]

Přečteno 1559x

další články