Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Jako v matčině lůně

Jako v matčině lůně

bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše, 25.8. 2014

Jako v lůně matčině, tak zůstávat v lásce Kristově touží blahoslavená karmelitka Marie od Ukřižovaného Ježíše (+1878).

   

kvet-019-vyr-ram-3.jpg

 

 

Na Zelený čtvrtek pravila Ježíši:

„Pane, uchovávej mne stále ve své lásce, jako je dítko uchováváno v útrobách matčiných. Tam nepotřebuje nic, ani jídlo, ani pití; je chráněno ode všeho nebezpečí: se svou matkou má všechno. A mně též, Pane, budeš-li mne uchovávat ve své lásce, nebude chybět nic. Netoužím po ničem jiném, než abych byla v tobě; nikdy nechci vyjít z tebe. Jako dítě bývá křehké a ubohé, jakmile vyjde z matčina lůna, i já bych byla nešťastná, kdybych vyšla z tebe. Uchovej mne, Pane, ve svém lůně, uchovej mne v útrobách své lásky."

 

[Z knihy Petr Estrate: Život sestry Marie z Ježíše Ukřižovaného, Stará Říše na Moravě 1916; přeložil Otto Albert Tichý. Mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Od téže autorky:

Moc Panny Marie
Jako přirozené světlo
Pravá zbožnost k Duchu svatému

U nohou Mariiných jsem nalezla život!
Hymny, jež zpívala ve vytrženích (1/3)
Hymny, jež zpívala ve vytrženích (2/3) 
Hymny, jež zpívala ve vytrženích (3/3)
Žádného nebe pro vás, neobrátíte-li se
Matkou Boží pro svoji pokoru

 

Související články:

  Giselher ze Slatheimu: O lásce
Robert Bellarmin: O lásce k Bohu
Juliana z Norwiche: Láska Kristova
Alfons Maria z Liguori: O lásce ke Kristu 
Diadochos z Fotiké: Boží láska rozohňuje
Vilém ze Saint-Thierry: On první miloval nás 
František Saleský: Kterak láska zraňuje duši 
Diadochos z Fotiké: O lásce, bázni, víře a touze
Lukáš Drexler: Velká Terezie a Malá Arabka (recenze)
Mechtilda Magdeburská: Úlohy požehnané lásky jsou rozmanité
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka  
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 

 

[RSS]

Přečteno 1787x

další články