Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Láska, která spojuje duši s Bohem

Láska, která spojuje duši s Bohem

sv. Veronika Giuliani, 9.7. 2023

Zakusí-li duše lásku Boha, nespokojí se již s ničím jiným než jedině s Bohem samým, jak to na základě své zkušenosti popisuje italská kapucínská mystička sv. Veronika Giuliani (+1727).

 

veronika-giuliani-010-upr-men.jpgKdyž duše celá plane láskou Boží a zakouší v sobě tuto lásku, ta ji tak spojuje s Bohem, že se zdají být jedním a tímtéž. Dokonce si ani neuvědomuje, že je zde, na zemi, ale zdá se jí, že zakouší samotný ráj a vše to, čím se těší blažení. Netouží po ničem jiném. Když však během okamžiku znovu nabyde vědomí a uvidí, že je v tomto slzavém údolí, tehdy se jí vše zdá novým, avšak nic se jí nezamlouvá a cítí se tak přesycená, že vše ostatní v ní vzbuzuje odpor.

 

[Veronika Giuliani: 9. dubna 1719, Slavnost Zmrtvýchvstání; in: Deník, IV, s. 82. Z polského vydání Święta Weronika Giuliani: Dziennik życia wewnętrznego. Miłość pozwolila się odnaleźć, Kraków 2019, s. 193 (orig. S. Veronica Giuliani. Diario della vita interiore, ed. Leone Veuthey), přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téže autorky:

O ranách Pána Ježíše  
Chceme-li být spaseni, to záleží na nás  
Výzva hříšníkům  

 

Související články:

 Diadochos z Fotiké: Boží láska rozohňuje  
Bonaventura: Sestrám o dokonalé lásce Boží 
León-Joseph Suenens: Všudypřítomná láska Boha  
Bernard z Clairvaux: Miluji, protože miluji; miluji, abych miloval  
Hans Urs von Balthasar: Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce  
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky  
František Saleský: Kterak láska zraňuje duši 
Vilém ze Saint-Thierry: On první miloval nás  
Hugo ze Sv. Viktora: Životem srdce je láska  
Maxim Vyznavač: O lásce

 

[RSS]

Přečteno 358x

další články