Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice

Bůh, Trojice

Chvály Boha Nejvyššího

sv. František z Assisi, 3.10. 2011

Latinské znění a český překlad inspirující a hluboké modlitby od jednoho z největších křesťanských světců, sv. Františka z Assisi (+1226).

Přečteno 2431xcelý článek

Pozdě jsem si Tě zamiloval!

sv. Augustin, 26.7. 2011

Ač známý, přesto stále aktuální úryvek z "Vyznání" sv. Augustina (354-430), konvertity a velkého Učitele Církve.

Přečteno 3804xcelý článek

Jak dobře znám já zdroj

sv. Jan od Kříže, 22.6. 2011

Báseň karmelitánského mystika sv. Jana od Kříže (1542-1591) "Jak dobře znám já zdroj" (špan. "Que bien se yo la fonte"), v níž se sv. Jan kromě tajemství Nejsvětější Trojice dotýká také tajemné Boží přítomnosti v eucharistickém chlebě.

Přečteno 2374xcelý článek

De Profundis - Z hlubin

bl. John Henry Newman, 13.6. 2011

Úryvek z básně "The Dream of Geronitus" ("Geronitův sen") blahoslaveného Johna Henry Newmana (1801-1890), kterou - dle svých slov - napsal "jen tak mimochodem" v roce 1865.

Přečteno 1957xcelý článek

Jméno Jahve

František Žák, 28.2. 2011

Co znamená Boží jméno? Jaké je jeho správné čtení a výslovnost? Jakou k němu máme chovat úctu? Krátký nástin do problematiky Božího jména předkládá jezuitský teolog František Žák (1862-1934).

Přečteno 5123xcelý článek

Šechina v židovské literatuře; Kristus a Šechina

Norbert Mendecki, 6.12. 2010

Hebrejský pojem "Šechina" v židovství vyjadřuje Boží přítomnost či Boží "přebývání" ve světě, mezi lidmi. Tento koncept však není cizí ani křesťanství.

Přečteno 4472xcelý článek

Modlitba k Nejsvětější Trojici

sv. Albert Veliký, 25.5. 2010

Modlitba, tedy vyjádření žité teologie, k Nejsvětější Trojici z pera i srdce sv. Alberta Velikého (1193-1280), dominikánského teologa a učitele sv. Tomáše Akvinského.

Přečteno 2525xcelý článek

Trinitární základ křesťanských mysterií

Dominik Pecka, 24.5. 2010

Největším tajemstvím víry křesťanů je tajemství Boží Trojice - trojice Osob jednoho Boha, jak říká i "Katechismus katolické církve": "Tajemství Nejsvětější Trojice je hlavní tajemství víry a křesťanského života. Je to tajemství Boha, jaký je sám o sobě. Toto tajemství je tedy zdrojem všech ostatních tajemství víry; je světlem, které je osvěcuje. Je to nejzákladnější a nejpodstatnější učení v 'hierarchii pravd' víry" (par. 234).

Přečteno 1642xcelý článek

Bůh

Lukáš Drexler, 1.3. 2010

Tajemství Boha může vyjádřit jen jedno Slovo, to, které se stalo tělem. Věčné Slovo, dokonale "vyslovující" Boha, se stalo tělem, abychom mohli vidět neviditelného Boha.

Přečteno 2707xcelý článek

O Božích jménech (IV, XIII)

Dionysios Areopagita, 2.11. 2009

Dvě kapitoly z významného díla neznámého autora, ukrývajícího se pod pseudonymem Dionysios z Areopagu, který žil s největší pravděpodobností na přelomu 5.-6. století. Jeho spisy, mezi které patří i dílo "O Božích jménech", z něhož zde předkládáme ukázky, výrazně ovlivily teologii a spiritualitu jak západního, tak východního křesťanství.

Přečteno 3222xcelý článek

Důkaz apoštolského zvěstování

sv. Irenej z Lyonu, 3.8. 2009

Několik úryvků z díla "Důkaz apoštolského zvěstování" (či v arménském překladu "Výklad apoštolské nauky") mučedníka a biskupa Ireneje z Lyonu (cca 140/160-202/203), které je souhrnem apologeticky podané katolické nauky, kdy hlavními důkazy jsou naplnění starozákonních proroctví.

Přečteno 2712xcelý článek

Modlitba na nedělní ráno

Paul Claudel, 8.7. 2009

Modlitba-báseň významného francouzského katolického básníka a dramatika Paula Claudela (1868-1955), který strávil nějaký čas rovněž jako diplomat v Praze.

Přečteno 2061xcelý článek

O trojjediném Bohu

Antonín Salajka, 4.6. 2009

Neděle týden po slavnosti Seslání Ducha svatého je v liturgickém kalendáři každoročně vyhrazena slavnosti Nejsvětější Trojice. Co nebo spíše kdo je "předmětem" tohoto slavení, může v omezené míře napomoci nahlédnout text českého katolického teologa Antonína Salajky (1901-1975), v němž podává stručný souhrn katolického učení o Trojici.

Přečteno 2674xcelý článek

Proti Eunomiovi (Contra Eunomium)

sv. Řehoř z Nyssy, 20.4. 2009

Jedním z největších církevních otců a starověkých teologů je sv. Řehoř z Nyssy (4. stol.). Měl výrazný vliv mj. na formování nauky o Božské Trojici a vystupoval proti herezi arianismu. Spis "Contra Eunomium", z něhož přinášíme ukázku, se dotýká právě tohoto sporu mezi křesťanským pravověřím a arianismem.

Přečteno 2482xcelý článek

Deus Caritas est

Benedikt XVI., 26.1. 2009

Český překlad první encykliky současného papeže Benedikta XVI., která byla zveřejněna ve Vatikánu 25.1.2006 a jež se zabývá tématem lásky.

Přečteno 1914xcelý článek

Bůh - Stvořitel

bl. John Henry Newman, 28.9. 2008

Rozjímání anglického blahoslaveného kardinála Johna Henry Newmana (1801-1890) z jeho díla "Rozjímání a pobožnosti" ("Meditations and Devotions" /1848/) o jedinečnosti povolání pro Boží úradky i cestě k jejich naplnění.

Přečteno 1982xcelý článek

Philosophumena

sv. Hippolyt Římský, 24.6. 2008

Malý úryvek pojednávající o Slovu Otce, který pochází z obsáhlé práce sv. Hippolyta Římského (2.-3. stol.) "Philosophumena" ("Filosofické úvahy"), samotným autorem nazvané "Vyvrácení všech herezí" ("Refutatio omnium haeresum" nebo "Elenchos").

Přečteno 2669xcelý článek

O Trojici (De Trinitate)

sv. Augustin, 16.5. 2008

Spis "O Trojici" o 15 knihách je Augustinovým hlavním dogmatickým dílem. Pracoval na něm plných 20 let (399-419) a jak sám poznamenává, málo čtenářů plně pochopi jeho vývody. Spis je vlastně uzavřením patristické spekulace o tajemství Nejsvětější Trojice. V následujícím článku z něho přinášíme vybrané úryvky v českém překladu.

Přečteno 7033xcelý článek

Traktát o Nejsvětější Trojici

bl. John Henry Newman, 24.4. 2008

S radostí a vděčností Bohu předkládáme krátké teologické pojednání o víře v Nejsvětější Trojici od blahoslaveného kardinála, význačného anglického konvertity a autora mnoha teologických děl Johna Henry Newmana (1801-1890).

Přečteno 3847xcelý článek

God's Grandeur / Boží velikost

Gerard Manley Hopkins, 8.4. 2008

V anglickém originále a českém překladu jedna z mnoha básní významného anglického básníka G.M. Hopkinse (1844-1889), jenž bývá považován za zakladatele moderní anglické poezie.

Přečteno 2113xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 |