Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Kdo jsi, Bože?

Kdo jsi, Bože?

28.3. 2013

Otevřené srdce člověka vznáší otázku: Kdo jsi, Bože? Je však jedno otevřené srdce, které přináší odpověď, srdce, které se již nikdy nezacelí.

 

Kdo jsi, Bože? Tak veliká propastnost mezi stvořením - člověkem a mezi Stvořitelem - Bohem a Pánem.

Jsi tak záhadný, Bože, tak tajemný. Kdo jsi, Bože?

Často se ptám, Bože, jakým způsobem nás miluješ. Často se táži, zda-li nejsme jen jeden ze Tvých „projektů", a obávám se, abychom nebyli jen hříčkou ve Tvých všemocných dlaních.

Ale ne, Ty mi vždy dáváš své jasné ANO, Ty mě vždy bereš do svých něžných rukou, abys mi ukázal, jak „šíleně" nás miluješ - až do krajnosti. Ty jsi ten, který se nám dává a odevzdává, Ty jsi ten, který jako první činí krok vstříc, Ty jsi ten, který jako první nabízí smíření, a svou lásku nám dokazuješ činem - obětuješ kvůli nám svého Jednorozeného Syna.

Bože, cítím dotek proudu Tvé lásky, která k nám přichází skrze rány Ježíšovy oběti - jak libá vůně Tvojí lásky!

Bože, cítím, že Ty před námi nic neskrýváš. Odhalil jsi se nám ve svém Nejmilejším - Ty sám jsi nám odkryl svoji nejvnitřnější Skutečnost a již nic, vůbec nic není, co by jsi před námi skryl. Nemáš již nic, co by jsi nám mohl nabídnout, neboť jsi nám již nabídl vše - sám Sebe. Zemřel jsi pro nás, nechal jsi se zabít a pokořit, pro nás, abychom my mohli žít - dal jsi nám svůj Život, abychom my mohli žít.

Ty jsi Život.

Bože, jak „šílenou" láskou nás miluješ!

Dal jsi nám Sebe, abychom my mohli žít z Tebe.

Dokonale jsi nám odhalil své tajemství skrze svého Syna. Odhalil jsi se nám způsobem, jaký je světu opravdovým bláznovstvím. Ani šat jsi si neponechal, aby nám snad neskryl něco z Tvého tajemství, něco z Tvé lásky.

Avšak to úplné odkrytí Sebe a svého tajemství, to jsi učinil způsobem, který nelze v jeho hloubce ani vyjádřit. Ty, Bože, Ty, který jsi vládcem celého vesmíru, Ty, který jsi skrze své Slovo stvořil vše viditelné i neviditelné, Ty, který jsi nekonečně Svatý, Ty, prostě Ty, Bože, Bože, Ty Všemohoucí, dopustil jsi, abychom my všichni hříšní lidé probodli srdce Tvého Syna a srdce Tvé, aby jsi na nás mohl vylít svůj Život, aby jsi nám dal moc znovuzrození, aby jsi nás opět oživil, aby jsi nám dal do nitra svoji přirozenost a účast na ní, aby jsi nám dal sám Sebe - úplně a dokonale, neodvolatelně, naprosto...

Úplně a dokonale,

cele.

Nenechal sis nic, co by jsi chtěl před námi zakrýt, co by sis chtěl ponechat pro Sebe, ale dal jsi nám Vše.

Ty jsi Bůh,

Ty jsi Pán,

Ty jsi Král.

Bože, odhalil jsi nám celé své tajemství a dal jsi nám vše. A čekáš, až my to pochopíme, až my to poznáme, až my to přijmeme, až my Tě přijmeme a uvěříme v Tebe.

Ty jsi ten, který přichází jako první a prosí nás hříšníky, kteří Tě urazili a zranili Tvé srdce.

A dáváš se nám, a stáváš se naším pokrmem i nápojem - stáváš se naším životem, naší silou...

 

Bože, již nemáš nic, co by jsi nám mohl odhalit, neboť jsi nám odhalil vše - a kdo přijímá, poznává:

že Bůh je Láska.

 

 

jesus-christ-upr-3.gif

 

 

Související články:

Kristus Král
Ježíš Kristus
Chvála Kříže
Dobrotivý Pelikáne  
Bonaventura: Pod křížem
Jacopone da Todi: Kříž Páně
Jindřich Suso: Před ukřižováním  
Bonaventura: O Božském Srdci Páně 
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži 
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži  
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
David z Augsburgu: Srdce Kristovo pramenem živoucí krve  
Brigita Švédská: Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti 
Tomáš Kempenský: O malém počtu milovníků Ježíšova kříže  
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování 
Tomáš Kempenský: Soustrast oddané duše se strastí a bolem blahoslavené Panny Marie
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici  
 Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány  
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty  
Marie Celesta Crostarosa: V Srdci Slova jsou ukryty všechny dary  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Marie Celesta Crostarosa: Hledej potěšení v Kristových ranách  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu  
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky  
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo  
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 1/2 - Dějiny úcty 
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte
Antonín Paduánský: Ukázal jim ruce, bok a nohy 
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky 
Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka 
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha 
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce 
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem 
Veronika Giuliani: O ranách Pána Ježíše 
Antonín Paduánský: Pán můj a Bůh můj 
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže 
Jean Galot: Dar Syna je Darem Otce 
Anděla z Foligna: O cestách smíření 
Bonaventura: Zdroj života je v Tobě 
Juliana z Norwiche: Láska Kristova 
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže 
Jindřich Suso: Povzbuzení duši 
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 
Lukáš Drexler: Rány Kristovy 

 

[RSS]

Přečteno 2018x

další články