Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Můj Bože, Trojice

Můj Bože, Trojice

bl. Alžběta od Trojice, 31.5. 2012

Nejznámnější dílo francouzské blahoslavené karmelitky Alžběty od Trojice (1880-1906), modlitba k Nejsvětější Trojici. Francouzsko-české znění.

 

alzbeta-od-trojice-002-men-ctv-ram.jpg

 

 

O mon Dieu, Trinité que j'adore,

aidez-moi à m'oublier entièrement

pour m'établir en vous, immobile et paisible

comme si déjà mon âme était dans l'éternité!

Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous,

ô mon Immuable, mais que chaque minute m'emporte

plus loin dans la profondeur de votre Mystère.

Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel,

votre demeure aimée et le lieu de votre repos;

que je ne vous y laisse jamais seul,

mais que je sois là tout entière,

tout éveillée en ma foi, tout adorante,

toute livrée à votre action créatrice.

 

O mon Christ aimé crucifié par amour,

je voudrais être une épouse pour votre coeur;

je voudrais vous couvrir de gloire,

je voudrais vous aimer...jusqu'à en mourir!

Mais je sens mon impuissance et

je Vous demande de me revêtir de Vous-même,

d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre Âme;

de me submerger, de m'envahir, de Vous substituer à moi,

afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre Vie.

Venez en moi comme Adorateur,

comme Réparateur et comme Sauveur.

 

O Verbe éternel, parole de mon Dieu,

je veux passer ma vie à Vous écouter,

je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de Vous;

puis, à travers toutes les nuits, tous les vides,

toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et

demeurer sous votre grande lumière.

O mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse

plus sortir de votre rayonnement.

 

O Feu consumant, Esprit d'amour,

survenez en moi afin qu'il se fasse en mon âme

comme une incarnation du Verbe;

que je Lui sois une humanité de surcroît,

en laquelle il renouvelle tout son mystère.

 

Et vous, ô Père, penchez-Vous vers votre pauvre petite créature,

ne voyez en elle que le Bien-aimé en lequel

Vous avez mis toutes vos complaisances.

 

O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude,

Solitude infinie, Immensité où je me perds,

je me livre à Vous comme une proie;

ensevelissez-vous en moi,

pour que je m'ensevelisse en Vous, en attendant

d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs.

 

¤ ¤ ¤

 

Můj Bože, Trojice, klaním se ti,

pomoz mi úplně zapomenout na sebe,

abych mohla spočinout v tobě,

nehybná a pokojná, jako by má duše byla již na věčnosti.

Ať nic nemůže narušit můj pokoj

a způsobit, že bych z tebe vyšla, můj Neproměnný,

ale ať mě každá minuta unáší dále do hlubin tvého Tajemství.

Upokoj mou duši, udělej si z ní své nebe,

svůj milovaný příbytek a místo svého odpočinku.

Ať tě tam nikdy nenechávám samotného,

ale ať jsem tam naprosto celá, naprosto bdělá ve víře,

zcela se ti klanící, zcela vydaná tvé tvůrčí činnosti.

 

Můj milovaný Kriste, z lásky ukřižovaný,

chtěla bych být nevěstou tvého srdce,

chtěla bych tě zahalit slávou,  

chtěla bych tě milovat...až k smrti!

Cítím ale svou nemohoucnost,

a proto tě prosím,

abys mě oděl v sebe,

abys mou duši ztotožnil se všemi hnutími své duše,

abys mě ponořil v sebe,

abys mě uchvátil,

abys mě nahradil sebou tak,

že můj život bude jen vyzařováním tvého života.

Vstup do mne jako ten, který se klaní, který usmiřuje a který zachraňuje.

 

Věčné Slovo, Slovo mého Boha,

chci svůj život trávit nasloucháním tobě,

chci se stát plně vnímavou,

abych se od tebe naučila všechno;

a pak, navzdory všem temnotám, prázdnotám, nemohoucnostem,

chci stále hledět jen na tebe a přebývat ve tvém velkém světle.

Má Hvězdo milovaná, upoutej mě tak,

že už nebudu moci opustit tvoji zář.

 

Stravující Ohni, Duchu lásky, sestup na mne,

aby se v mé duši jakoby vtělilo Slovo,

ať jsem pro ně dalším lidstvím,

v němž znovu uskuteční celé své tajemství.

 

A ty, Otče, skloň se ke svému ubohému tvorečkovi,

zahal jej svým stínem,            

spatřuj v něm jen svého Milovaného,

ve kterém jsi nalezl všecko zalíbení.

 

Moji Tři, moje Všecko, má Blaženosti, nekonečná Samoto,

Nesmírnosti, v níž se ztrácím, tobě se vydávám jako kořist,

ukryj se ve mně, abych se já mohla ukrýt v tobě

a čekat, až budu ve tvém světle nazírat propast tvé vznešenosti.

 

 [Z francouzského originálu přeložila Alžběta Dřímalová.]

 

Více o bl. Alžbětě od Trojice

 

  

Související články:

Raoul Plus: Jsme nebem
Lukáš Drexler: Svatí Karmelu
Alžběta od Trojice: Dopisy Markétě 1
Lukáš Drexler: 365 dní s mystiky Karmelu
Lukáš Drexler: Alžběta od Trojice - recenze
Mechtilda Magdeburská: Nebeský šenk Svaté Trojice  
Hans Urs von Balthasar: Trojjediné sebezřeknutí Lásky  
Alžběta Dřímalová, Lukáš Drexler: Dopisy Markétě - Úvod  
Jean-Baptiste Chautard: Přesvatá Trojice, plnosti božského života!
Terezie z Lisieux: Sebeodevzdání v zápalnou oběť milosrdné Lásce Boží  
Jan van Ruysbroeck: Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh  
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  
Irenej z Lyonu: Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý 
 Marie od Ukřižovaného Ježíše: Pravá zbožnost k Duchu svatému 
Basil Veliký: Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna
Řehoř z Nyssy: Proti Eunomiovi (Contra Eunomium)
Mechtilda Magdeburská: Jak Bůh sebe chválí a zpívá 
John Henry Newman: Traktát o Nejsvětější Trojici
Atanáš Alexandrijský: Trojice je svatá a dokonalá
Albert Veliký: Modlitba k Nejsvětější Trojici
Antonín Salajka: O trojjediném Bohu 
Augustin: O Trojici (De Trinitate)
Andělská chvála Trojice svaté
Nejsvětější Trojice

 

[RSS]

Přečteno 1746x

další články