Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh

Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh

bl. Jan van Ruysbroeck, 30.5. 2021

Bl. Jan van Ruysbroeck (+1381) byl učitel vroucí a hluboké mystiky, a to díky pevnému a jistému zakotvení ve zdravém jádru, v podstatě křesťanského víry a nauky, kterým je Boží Trojice, jak dosvědčuje následující krátký úryvek z jeho díla.

 

abstr-093-vyr-2-ram-men.jpg
 

 

V plodné přirozenosti Otec je jeden všemohoucí Bůh, Stvořitel a Tvůrce nebe i země a všeho tvorstva. A ze své vlastní podstaty plodí svého Syna, svou věčnou Moudrost, který je s ním jedno v přirozenosti, avšak je od něho rozdílný osobou, Bůh z Boha, skrze něhož byly učiněny všechny věci (srov. J 1,3). Konečně z Otce i ze Syna vychází v jednotě přirozenosti Duch Svatý, třetí osoba, který je nekonečnou Láskou, objímající je věčně v lásce a ve vzájemném těšení se, a my všichni s nimi, abychom utvořili pouze jeden život, jednu lásku a jedno společenství.

Bůh je Jeden ve své přirozeností, Trojice v plodnosti, tři skutečně odlišné osoby. A tyto tři osoby jsou Jednotou v přirozenosti a Trojicí ve své vlastnosti plodné přirozenosti Boží: tři osobní svébytnosti, tři osoby odlišné jmény i skutečnou rozdílností, avšak jedno v přirozenosti a v působení. A každá osoba má sama o sobě plnost božské přirozenosti a je Bůh všemohoucí pro moc přirozenosti a nikoli pro svou osobní rozdílnost. Tři osoby mají jednu nerozdílnou Boží přirozenost, a proto jsou jenom jeden Bůh v přirozenosti a nikoli tři bohové pro odlišnost osob. A tak Bůh je Trojicí podle jmen a podle osob, ale jedním podle přirozenosti. A je Trojicí ve své plodné přirozenosti, kdy Trojice je vlastním základem osob, a Jednotou v přirozenosti.

A tato Jednota, to je náš nebeský Otec, všemohoucí Stvořitel nebe i země a všeho tvorstva. Žije v nás a kraluje v nás, Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě, Bůh působící ve vyšší části našeho stvořeného bytí.

 

[Jan van Ruysbroeck: Sedm stupňů duchovní lásky (Van seven trappen in den graed der gheesteleker minnen), VII, e. Český překlad převzat z vydání: Po stopách mystiků k lásce Boží, Olomouc 1937, a s ohledem k vlámskému originálu (Jan van Ruusbroec: Werken van Jan van Ruusbroec, Deel 4, Gent 1861) a s přihlédnutím k překladům polskému (Bł. Jan van Ruusbroec: Dzieła, Tom III, Kraków 2003), latinskému (D. Ioannis Rvsbrochii Opera Omnia, 1609) a anglickému (John Ruysbroeck: Loveʼs Gradatory, London 1914) upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Píseň druhá 
Věnec ctností 
Kniha dvanácti bekyň 
Myšlenky o Panně Marii
Myšlenky o kontemplaci 
Se Synem v náruč Otcovu 
Nadpřirozená vyrovnanost 
O čtyřech znameních Boží věčné lásky 
  Vizte, Ženich přichází, vyjděte mu vstříc!  
Myšlenky o Eucharistii  

  

Související články:

Nejsvětější Trojice
Augustin: O Trojici (De Trinitate) 
Antonín Salajka: O trojjediném Bohu   
Trans Trojice anathematem polyamorie  
Atanáš Alexandrijský: Trojice je svatá a dokonalá
John Henry Newman: Traktát o Nejsvětější Trojici
Lukáš Drexler: Quicumque - Athanášské vyznání víry
Dominik Pecka: Trinitární základ křesťanských mysterií
Atanáš Alexandrijský: List o usneseních Nicejského koncilu  
Origenes - Jeroným: Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla 
Jean-Baptiste Chautard: Přesvatá Trojice, plnosti božského života!  
Irenej z Lyonu: Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý 
František od Panny Marie: Účast Panny Marie na životě Nejsvětější Trojice 
Henry Edward Manning: Duch Svatý - sjednotitel Otce a Syna i Boží Církve 
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice    
Tertulián: Učiňme člověka k obrazu našemu, k obrazu Syna vtěleného - jednoho z Trojice  
Romano Guardini: Křesťanská modlitba je společenství se skutečným, živým Bohem 
Jan Pavel II.: Muž i žena stvořeni k obrazu a podobě Boha, Boha Trojjediného  
Polská biskupská konference: Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice 
Hilarius z Poitiers: Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého 
Lukáš Drexler: Lidská sexualita "eucharistická" a jako obraz Trojice  
Basil Veliký: Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna 
Irenej z Lyonu: Tři články naší víry: Otec, Syn a Duch Svatý 
Mistr Eckhart: Rozením Ježíše se duše stává plodnou ženou  
Mechtilda Magdeburská: Kterak duše chválí Svatou Trojici
Augustin: Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh 
Jan Pavel II.: Duch Svatý je osobní láska Otce a Syna  
Mechtilda Magdeburská: Nebeský šenk Svaté Trojice 
Mechtilda Magdeburská: Jak Bůh sebe chválí a zpívá 
Řehoř z Nyssy: Proti Eunomiovi (Contra Eunomium)
Bernard Przybylski: Matka Boží a Nejsvětější Trojice 
  Adrienne von Speyr: Vzývání Nejsvětější Trojice 
 Albert Veliký: Modlitba k Nejsvětější Trojici
František Saleský: List o narození Páně 
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice
Marian Zawada: Rodinnost Boha
Andělská chvála Trojice svaté  
Lukáš Drexler: Bůh

 

nejsvetejsi-trojice-8.jpg  

 

[RSS]

Přečteno 699x

další články