Nacházíte se na: Theofil > Modlitba > Myšlenky o kontemplaci

Myšlenky o kontemplaci

bl. Jan van Ruysbroeck, 25.4. 2021

Vlámský mystik bl. Jan van Ruysbroeck (+1381) je považován za zakladatele duchovního proudu "devotio moderna". Ve své nauce umně kloubí odkaz intelektuální spekulace německé mystiky a jazyk vroucí lásky snubní mystiky. Jedním ze stěžejních aspektů v jeho dílech je také otázka kontemplace, tj. všepřevyšujícího způsobu poznání, které nadpřirozeně daruje Bůh těm, kdo po ní touží a o ni usilují.

 

paprsky-les-cb-ram-3-men.jpg
 

 

Kontemplace je poznání převyšující veškeré způsoby poznání a vědění převyšující veškeré způsoby dosažení vědění. A převyšuje rovněž rozum: marné by byly snahy o její snížení se k němu, a rozum by nebyl s to se žádným vzmachem povznést k výšinám, v nichž ona přebývá."

(O dvanácti bekyních)

 

„Kontemplace je jasně zřícím nevěděním, vznešeným zrcadlem, v němž se zrcadlí věčná zář Boha."

(O dvanácti bekyních)

 

„Naučit kontemplativnímu životu nedokáže nikdo; avšak věčná pravda, která se zjevuje mysli, nás učí všemu, čeho je třeba."

(Kniha o Nejvyšší Pravdě neboli Samuel)

 

„Kontemplace je schopen pouze ten, kdo není otrokem ničeho, dokonce ani vlastních ctností."

(Ozdoba duchovní svatby)

 

„Chceme-li zakusit Boha v nadpřirozené sféře, musíme se v Něj pohroužit skrze živou víru: tam v prostotě, pokoji a svobodě přebýváme unášeni na křídlech lásky v otevřené nahotě ducha; neboť láska nás uchvátila nad pozemské věci a vynesla nad světlo do posvátné mrákoty; tam jsme proměněni věčným Slovem, které je Obrazem Otce; a jako je vzduch prozářen sluncem, tak jsme my zahrnuti a proniknuti jasem plným pokoje."

(O dvanácti bekyních)

 

[Z polského vydání Myśli bł. Jana Ruysbroecka, Poznań 1938, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Píseň druhá  
Věnec ctností  
 Kniha dvanácti bekyň   
Myšlenky o Eucharistii  
Syn jí nemůže odepřít nic  
Se Synem v náruč Otcovu  
Nadpřirozená vyrovnanost 
Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh  
Vizte, Ženich přichází, vyjděte mu vstříc!  
O čtyřech znameních Boží věčné lásky  
Myšlenky o Panně Marii  

  

Související články:

Jean Daniélou: Mystické poznání Boha 
František Saleský: Kontemplace a meditace 
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha  
Jana Františka de Chantal: Kráčet se zavřenýma očima
Marian Zawada: Mystická zkušenost jako zkušenost eschatologická 
Marcin Jan Janecki: Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt  
Hans Urs von Balthasar: Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce  
Tomáš Akvinský: Blaženost člověka spočívá v patření na Boha  
Markéta Romanet: Mystická modlitba v nazíravém mlčení
Štefan Senčík: Terezie z Avily - učitelka modlitby 3 
Antonín Paduánský: Život aktivní a kontemplativní 
Jan van Ruysbroeck: Kniha dvanácti bekyň 
Johann von Sterngasse: O spočinutí duše
R. P. Lejeune: Nazíravá modlitba
Lukáš Drexler: O kontemplaci 
Anonym: Vzestup duše  

 

[RSS]

Přečteno 808x

další články