Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Kontemplace, kontemplativní, kontemplovat

Kontemplace, kontemplativní, kontemplovat

duchovní život, mystika, modlitba

Kontemplace, kontemplativní, kontemplovat

(z lat. contemplatio - "pozorování", "uvažování"; řecky θεωρια [theória] - "pohled", "podívaná")

 

- nazírání, nahlížení, nejvyšší stupeň modlitby. 

V křesťanském prostředí se pojmem kontemplace označuje nazírání Boha člověkem, které je důsledkem účasti člověka na vnitřním životě Nejsvětější Trojice díky křestní milosti. Kontemplace není výsledkem nějaké "duchovní" techniky či metody, ale nezaslouženým Božím darem - pozváním člověka k podílu na Boží věčné činnosti a kráse a na vztazích tří osob jednoho Boha. I přesto se však do tohoto daru spoluprací člověka postupně dorůstá, až kontemplace po smrti člověka vyústí do blaženého patření (visio beatifica) na Boha tváří v tvář v "nebi".

Většinou se udává, že kontemplace je nejvyšším stupněm modlitby po předchozí ústní, rozjímavé a afektivní  modlitbě, nebo v jiném dělení (v lectio divina) po čtení, rozjímání a modlitbě (viz např. spis kartuziána Guiga Scala Paradisi).

Kontemplace je vlastně účastí na Božím stvořitelském pohledu, tedy na tom, jak stvořené skutečnosti "vidí" (a tím pádem zároveň tvoří) Bůh - důsledkem kontemplace je tak zbožštění člověka (theósis), tzn. díky Boží milosti a spolupráci člověka dosažení konečné, oslavené podoby člověka "podle Boha".

 

Související články:

Jean Daniélou: Mystické poznání Boha  
František Saleský: Kontemplace a meditace  
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o kontemplaci  
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha  
Henry Hane: O stvořeném a nestvořeném duchu   
Jana Františka de Chantal: Kráčet se zavřenýma očima  
Tomáš Akvinský: Blaženost člověka spočívá v patření na Boha  
Marian Zawada: Mystická zkušenost jako zkušenost eschatologická 
Hildegarda z Bingenu: Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích  
Marcin Jan Janecki: Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt  
Irenej z Lyonu: Slávou Boží je živý člověk, životem člověka je patření na Boha  
Hans Urs von Balthasar: Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce  
Origenes: Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?  
Markéta Romanet: Mystická modlitba v nazíravém mlčení  
Ludvík Granadský: Rozjímání o nebeské blaženosti 2/2  
Antonín Paduánský: Život aktivní a kontemplativní
Štefan Senčík: Terezie z Avily - učitelka modlitby 3
Johannes Ruysbroeck: Kniha dvanácti bekyň 
Johann von Sterngasse: O spočinutí duše
R. P. Lejeune: Nazíravá modlitba
Lukáš Drexler: O kontemplaci 
Anonym: Vzestup duše
Hésychasmus

 

Odjinud:

Lenka Karfíková: Kontemplace u Augustina (→Reflexe.cz; pdf, 1,69 MB)

 

Lukáš Drexler, 11.6. 2009

Přečteno 7186x

další křesťanské pojmy