Nacházíte se na: Theofil > Modlitba > Nazíravá modlitba

Nazíravá modlitba

Paul Le Jeune, 18.7. 2011

Ne naše činnost, ale Boží. My se jen trpělivě a bez podmínek vydávat dlátu Ducha, jež nás v pohledu Otce v tichosti a skrytosti tesá do podoby Syna. Tedy Advent, kdy aktivně čekáme, až se v nás Slovo stane tělem. Právě toto naznačuje ve svém textu jezuita Paul Le Jeune (+1664).

 

127-ctv-okraj.jpg
 

 

Stav, o kterém mi píšete, je dobrý: zůstaňte, jak jen můžete, v prostém nazírání před Bohem, zůstávajíc ve své nicotě a klanějíc se prostým úkonem jeho velikosti. Tento úkon obsahuje více věcí. Ničí, očišťuje a dává vidět pravdu Boží, ubohost tvorů... Duše nekoná mnoho úkonů, vykonává jen jeden prostý úkon, jenž obsahuje všechny ostatní, či spíše Bůh sám to působí, aniž si to duše uvědomuje...

Neopouštějte tuto cestu. Správnost a užitečnost této cesty poznáme příležitostně. Je-li vaše duše znechucena světem, poctami, rozkošemi, přátelstvím a něžnostmi tvorů, je to známka, že samo prosté nazírání dělá více, než by konala spousta jiných úkonů.

Jsou-li ti, kteří mají tuto vnitřní modlitbu, poddanější, tišší, láskyplnější, odpoutanější od tvorů, je to znamením, že vnitřní modlitba je velmi dobrá, i když se nám zdá, že nic nekonáme... Často se stává, že Bůh nechává duši celý její život v různých dosti namáhavých úkonech, jindy zase, když se duše osvobodí, jsouc plna pravdy a síly, přestává rozhovor a úkony se stávají velmi čisté, mizí hrubé obrazy a duše se klaní v duchu a v pravdě tak prostým způsobem, že nemyslí na to, aby jednala. Tato vnitřní modlitba je darem, který Bůh dává, jak sám chce. Ale připravujeme se na něj, když věrností a statečností v sobě usmrtíme vše, co je v nás z dědictví Adamova...

 

[Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 10, 1948. Mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Anonym: Vzestup duše
Kontemplace, kontemplativní  
Jean Daniélou: Mystické poznání Boha  
Z myšlenek optinských starců o modlitbě 
František Saleský: Kontemplace a meditace  
Jana Františka de Chantal: Kráčet se zavřenýma očima  
Tomáš Akvinský: Blaženost člověka spočívá v patření na Boha  
Hans Urs von Balthasar: Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce  
Jana Františka de Chantal: Rozšířit své srdce přívalu milosti  
Markéta Romanet: Mystická modlitba v nazíravém mlčení  
Antonín Paduánský: Život aktivní a kontemplativní  
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha  
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o kontemplaci 
Johannes Ruysbroeck: Kniha dvanácti bekyň
Johann von Sterngasse: O spočinutí duše 
Mistr Eckhart: Boží přítomnost v člověku  
Jean-Joseph Surin: O vnitřní modlitbě  
Origenes: Zač se modlit především?  
Paweł Hańczak: Mentální modlitba   
 Richard Rolle : Touha a slast  

 

[RSS]

Přečteno 1595x

další články