Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Čím větší je láska, tím hlubší je bolest

Čím větší je láska, tím hlubší je bolest

sv. Kateřina Sienská, 29.4. 2013

Úryvek z "Dialogu" svaté italské mystičky a Učitelky Církve Kateřiny Sienské (+1380) o smírném zadostiučinení.

 

katerina-sienska-vyr-men.jpg
 

 

Kristus Pán ke svaté Kateřině:

„Je mi opravdu příjemná, předrahá dcero, tvoje touha, že bys chtěla vytrpět všechna muka, všechnu mdlobu až k smrti pro spásu duší. Čím více kdo trpí, tím více dokazuje, že mne miluje; a čím více mě kdo miluje, tím lépe poznává moji pravdu, čím ji kdo lépe poznává, tím více trpí smutkem a nesnesitelnou bolestí nad tím, když vidí, jak jsem urážen. Žádala jsi ode mne, abys mohla trpět, abych na tobě ztrestal hříchy druhých, a nepozoruješ, že jsi tím vlastně prosila o lásku, o světlo a o poznání pravdy. Řekl jsem ti již, že čím je větší láska, tím je hlubší bolest: bolest pak vzrůstá úměrně s láskou. Proto ti říkám: Pros a obdržíš, neboť nikdy nezamítnu nic, co kdo ode mne bude žádat vpravdě. Nezapomeň, láska Božího smilování je v duši tak těsně spojena s dokonalou trpělivostí, že jedna nemůže zmizet, aniž by se zároveň neztratila i druhá. Proto duše, která mi chce pomoci, musí chtít vytrpět všechna muka, jež na ni budu chtít seslat, ať jsou jakéhokoliv druhu anebo tíže. Trpělivost se dokáže jedině v utrpeních a trpělivost se nedá odloučit od lásky. Proto buď statečná. Nemůžeš mi jinak dokázat, že jsi nevěstou mé pravdy a mým věrným dítětem, ani že máš smysl pro moji slávu a pro spásu duší."

 

[Dialog s Boží prozřetelností, IV. Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 9, 1933, kde byl text zveřejněn pod názvem Smírné zadostiučinění; mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Více o svaté Kateřině Sienské

 

Od téže autorky:

List 289. 
Naše Vzkříšení!
Nepřátelé Kříže 
Tajemství mého Srdce
 List bratru Tomášovi della Fonte
Nechť se zvedá oheň svaté touhy! 
List jistému vznešenému prelátovi
List osobě, jejíž jméno je zamlčeno
List bratru Rajmundu z Kapuy, z řádu kazatelského (I)
List bratru Rajmundu z Kapuy, z řádu kazatelského (II) 
Paní Nelle, někdejší ženě Mikuláše Buoncontiho z Pisy 
"Toto tělo je Sluncem, Sluncem pravým"  
Mateřský Duch Svatý 

 

Související články:

Hugo ze Sv. Viktora: Životem srdce je láska   
Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské 
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 
Láska plodí milovaného i milujícího  

 

[RSS]

Přečteno 3233x

další články