Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Nebudete-li jako děti, jistě nevstoupíte do nebeského království

Nebudete-li jako děti, jistě nevstoupíte do nebeského království

sv. Hilarius z Poitiers, 12.1. 2024

Co znamená onen Ježíšem vznášený nárok, abychom byli "jako děti"? To vysvětluje latinský církevní otec sv. Hilarius z Poitiers (+367) ve svém Výkladu k Matoušovu evangeliu.

 

jezis-kristus-a-dite-004-upr-men.jpg
 

 

„V onu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi a říkali: ‚Kdo je podle tebe největší v království nebeském?‘ A Ježíš zavolal dítě, postavil je vprostřed nich a řekl: ‚Amen, pravím vám, neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se tudíž pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, mne přijímá.‘" (Matoušovo evangelium 18, 1-5)

 

Pán učí, že nenavrátí-li se kdo k přirozenosti dětí, nevstoupí do království nebeského, to jest, nevrátí-li se kdo zpět od poklesků našich těl a duší k dětské prostotě. Dětmi pak nazval všechny věřící, kteří došli víry díky slyšení. Takoví totiž následují otce, milují matku[1], druhému neumí přát zlé, nestarají se o bohatství, nejsou opovážliví, neznají nenávist, nelžou, věří slovům, a co slyší, považují za pravdu. A po osvojení si takovýchto hnutí a sklonu a vůle je nám dána otevřená cesta do nebe. Je tedy třeba se vrátit k prostotě dětí, poněvadž setrváním v ní budeme ukazovat způsob pokory Páně. Přijme-li kdo pak takového ve jménu Krista, bude mu následně odměnou Kristus.

 

[Hilarius z Poitiers: Komentář k Matoušovu evangeliu, XVIII, 1-2. Na základě polského vydání (Šwięty Hilary z Poitiers: Komentarz do Ewangelii św. Mateusza, Traktat o Tajemnicach, Warszawa 2002, s. 137) a latinského znění (J.-P. Migne: Patrologia latina, IX, Paris 1844, sl. 1018-1019) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Bůh Otec - Zdroj všeho  
Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy  
Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti
Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo
 
Ten, který drží celý svět, se dává zaslechnout v pláči dítěte   
Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého   
Není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit
Takto jsi připravil zemi  

 

Související články:

Johann Peter Silbert: O pokoře I.
Terezie od Ježíše: Pokora znamená chodit v pravdě  
Pio z Pietrelciny: Pokora je pravda, a pravda je, že bez Boha jsme nic   
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Matkou Boží pro svoji pokoru  
Tomáš Akvinský: Blahoslavení chudí duchem...   
Vincenc Ferrerský: Pokora a sebezapření  

  

Poznámky:


[1] Je možné, že otcem zde sv. Hilarius míní Boha a matkou Církev. Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 176x

další články