Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > O víře, Ježíšovu Srdci a andělích

O víře, Ježíšovu Srdci a andělích

bl. John Henry Newman, 10.8. 2013

Krátké úryvky z díla blahoslaveného kardinála Johna Henryho Newmana (+1890) na různá témata.

 

Víra

Co znamená ono [Pavlovo] „vírou"? Znamená to zakoušet v dobrém závdavek, že jsme Boží tvorové; znamená to reálné vnímání neviditelného světa; znamená to chápat, že vezdejší svět nestačí pro naše štěstí; znamená to dohlédat až za zemi k Bohu, uvědomit si Jeho přítomnost, čekat na Něho, snažit se poznat a činit Jeho vůli a hledat naše dobro od Něj. Víra není jenom nějaký přechodný mocný skutek nebo prudký vzruch mysli, dojem či názor přicházející na mysl, nýbrž zběhlost, návyk, trvalý a pevný stav mysli. Mít víru v Boha znamená odevzdat sebe samého Bohu, pokorně složit své záležitosti či přát si smět položit je do Jeho rukou, do rukou Toho, který je Svrchovaným Dárcem všeho dobrého. 

012-men-upr.jpg

  

Ježíšovo Srdce

„Láska nechává mé Srdce věčně otevřené. Chci dokázat svým, že moje Srdce se nikdy neuzavře. Naopak, je mojí největší touhou, aby duše vešly touto ranou mého Srdce, jež je propastí lásky a slitování. Jenom v tomto Srdci Bohočlověka najdou lék, jenž zmírní jejich utrpení a posilní je proti jejich slabostem. Stačí jen, aby mi podaly ruku, a já je tam již sám dovedu."

 

Andělé strážní

Svatí andělé jsou po našem boku. Je hříchem je nevidět a všechno vykládat takzvanými přírodními zákony... Nechť popatříme kamkoli, všechno nám připomíná tyto bytosti plné milosti a svatosti, služebníky Nejvyššího, kteří se dávají do služeb dědiců zaslíbení. Při každém zavanutí větru, pří každém zazáření světla a tepla, při každém zahlédnutí krásy jako bychom se dotýkali třásní jejich rouch, jako bychom viděli chvět se šat těch, kteří vidí Boha tváří v tvář.

 

[Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 4, 1937 a č. 7, 1933. Jazykově upraveno, částečně podle anglického originálu, redakcí Revue Theofil.]

 

Více o bl. Johnu Henrym Newmanovi 

 

Od téhož autora:

Bůh a já 1  
Bůh - Stvořitel 
Před rozjímáním 
Modlitba za jednotu
Zkreslené křesťanství
De Profundis - Z hlubin
Modlitba za světlo pravdy 
Traktát o Nejsvětější Trojici

 

Související články:

John Henry Newman - životopis 
Lukáš Drexler: John Henry Newman: I pokus se počítá  
Lukáš Drexler: V "communiu" s kardinálem J. H. Newmanem  
René Laurentin: Temný a zároveň zářivý oblak víry  
Július Pavelčík: Blondel, Newman, Tradícia   

 

[RSS]

Přečteno 1566x

další články