Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Slovo je Srdcem Otce

Slovo je Srdcem Otce

bl. Marie Celesta Crostarosa, 15.6. 2020

Předmětem úcty Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je boholidské Srdce vtěleného Božího Syna, Ježíše Krista. Ale co Bůh Otec? Jaké je jeho srdce, má-li jaké? Mystičce bl. Marii Celestě Crostarose (+1755) samo Slovo, tj. Syn Boží, odhaluje, že srdcem Otce je právě Ono, tj. Syn, který se pro nás a pro naši spásu stal člověkem a který skrze své odhalené a probodené Srdce zjevil i srdce Otcovo.

 

marie-c-crostarosa-a-jezis-kristus-vyr-3-men-2.jpg
 

 

„Rovněž věz, že když jsem vás učil, abyste byli tiší a pokorní srdcem[1], chtěl jsem vám zjevit nejvyšší tajemství: já jsem Srdcem Otce, které poslal na svět, aby svým tvorům odhalil pravdu o sobě samém. Na potvrzení toho si vzpomeň, co jsem pověděl ve svém evangeliu: ‚Oznámil jsem vám všechno, co jsem slyšel od svého Otce‘ (J 15,15). Znamená to, že v mém evangeliu jsou obsažena všechna tajemství mého Božství. Proto jsem řekl: ‚Qui potest capere capiat.‘[2]

Srdcem Otce je jeho božské Slovo. Toto Srdce bylo od věčnosti veškerým jeho potěšením, láskou a štěstím. V něm, na jeho neproniknutelné velikosti, umístil trůn své dobroty. Ve mně, který nemám počátek a přijal jsem lidskou přirozenost, je zřídlo dokonalé pokory. Takovéto spojení velikosti pokory a pokory ve velikosti se mohlo uskutečnit jedině ve mně. Takto jsem dal lidem poznat, že moje velikost se liší od jejich mylných představ.

Dcero, pozorně uvažuj o moudrosti nebeského Otce. Otec mě poslal na svět, a tak dal lidem svoje Srdce jako vzor - vzor pravdy. Takto dvojím způsobem projevil nejvyšší dokonalost svého božského bytí.

Prvním projevem jeho dokonalosti byla bezmezná láska. Z lásky prokázal svým tvorům milosrdenství, pomohl jim v jejich bídě a nevědomosti a laskavě je vykoupil.

Druhým projevem Boží dokonalosti bylo vyvedení lidí z omylu, který do nich svými zjevnými lžemi zaséval jedovatý had Lucifer. Po cestě závislosti, zcela protichůdné k cestě pravdy, chce lidi přivést ke zničení. Předkládal jim proto falešné představy o Boží velikosti a přesvědčoval je, že se mohou stát podobnými Bohu, avšak na bludné cestě, zcela vzdálené od pravdivé cesty[3].

 

[Marie Celesta Crostarosa: Rozhovory duše se svým Ženichem Ježíšem (Trattenimenti del anima col suo Sposo Giesù), 9. rozhovor, 21. Ze slovenského překladu Mária Celesta Crostarosa: Rozhovory duše s Ježišom, Bratislava 2009, s. 131-132, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téže autorky:

O trojím mateřství Boha  
V Srdci Slova jsou ukryty všechny dary 
Hledej potěšení v Kristových ranách  

 

Související články:

Richard Špaček: O bohopoctě vtěleného Krista
Mechtilda Magdeburská: Kterak duše chválí Svatou Trojici
Markéta Marie Alacoque: První zjevení Nejsvětějšího Srdce 
R. Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty 
Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce   
Silvano Fausti: ... ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok
Bohumil Spáčil: Pravoslavný teolog o Božském Srdci Páně 
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 1/2 - Dějiny úcty 
Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka  
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce
Bonaventura: O Božském Srdci Páně 
Bonaventura: Zdroj života je v Tobě
Dobrotivý Pelikáne

 

nejsvetejsi-srdce-jezisovo-001-4.jpg

 

Poznámky:


[1] Srov. Mt 11,29-30. Pozn. překl.

[2] Lat. „Kdo může pochopit, pochop!" (Mt 19,12). Pozn. překl.

[3] Tou pravdivou cestou je samo Slovo - Syn, který se stal člověkem, aby lidem zjevil Otce, „jediného pravého Boha" (J 17,3), a přivedl je k Němu: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne" (J 14,6). Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 837x

další články