Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Čím více kdo miluje Pána, tím více po něm prahne

Čím více kdo miluje Pána, tím více po něm prahne

Johannes Marienwerder - bl. Dorota z Montau, 30.8. 2021

Bl. Dorota z Montau (+1394) není, vyjma německojazyčných a v poslední době i v polské oblasti, zatím tak široce známou mystičkou. Koneckonců blahořečena byla teprve v roce 1976. Přesto tato pruská stigmatička byla již za svého života významnou duchovní autoritou, spjatou zejména - ač sama františkánská terciářka - s řádem německých rytířů, ze kterého pocházel i její zpovědník Johannes Marienwerder (+1417), působící nějaký čas také na pražské univerzitě. Právě on sepsal v několika knihách jak její biografii, tak i její duchovní zážitky a výroky. Z nich pochází i následující úryvek, týkající se horoucího bažení blahoslavené po svátostném Kristu.

 

Poněvadž z lásky se rodí touha, proto čím více kdo miluje Pána, tím více prahne po něm a po jeho Svátosti, a aby ji s horlivostí přijal, namáhá se a běží, a méně si všímá pomíjejících dober a touha po nich ustává. Neboť nakolik vzrůstá láska Boží, natolik se umenšujebl-dorota-z-montau-2-upr-2-vyr-upr-3-men.jpg žádostivost. Tudíž je‑li v kom dokonalá láska, vzbuzuje v něm jistou nechuť k časným dobrům a vede k opovržení jimi a k pohrdání jimi. Tak tomu bylo u této snoubenky, která dokonale milovala Boha. On, když chtěl odhalit její lásku, jakož i pohrdání tím, co je pomíjivé, přikázal jí, aby toto řekla svému zpovědníkovi: 

„Tak velmi miluji Pána, že před všemi bohatstvími světa dávám přednost jemu svátostnému. Neboť kdyby mi někdo nabízel všechny poklady světa, ale ty bys mi nabízel Svátost Páně, raději a ochotněji bych přistoupila k tobě než k onomu, ba co víc, pohrdala bych tím a opovrhovala tím i jeho bohatstvími. Děkuj tedy Pánu za mě, za to, že mi udělil horlivou touhu po něm, neboť na zemi by mi nemohl dát většího daru. A sama ze sebe bych nikdy nemohla mít takovou tužbu lásky.

A když ti říkám: tak ráda bych měla mého nejmilovanějšího Pána, je snadné vyřknout toto slovo, avšak zanícení, jaké v takovém prahnutí musím snést, ti nejsem s to vyjádřit. Obzvláště dnes, kdy jsem seděla ve tvé blízkosti a říkala ti zmíněná slova, mé srdce a všechny mé síly se napínaly o život věčný a o Tělo mého Pána Ježíše Krista s takovým úsilím, že jsem se tolik potila, jako bych seděla ve velmi horké lázni."

 

[Johannes Marienwerder: Septililium Beatae Dorotheae („Sedmililií Blažené Doroty"), III. traktát, 4. kapitola. Z polského vydání: Mistrz Jan z Kwidzyna (1343-1417): Siedmolilie Doroty z Mątów (1347-1394), Olsztyn 2012, s. 113, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Dokonalost podle bl. Doroty z Montau  

 

Související články:

Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Eucharistii  
Antonio Pagani: Nejsvětější Svátost a Božské Srdce Páně v životě bl. Alžběty Canori Mora  
Jan Evangelista Urban: Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii 
Germanus od sv. Stanislava: Zvláštní úcta sv. Gemmy Galgani k Nejsvětější svátosti 
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví 
Fulgentius z Ruspe: Jsme vpravdě tím, co tajemně slavíme při oběti 
Basil Veliký: Jak přistupovat k přijímání Těla a Krve Kristovy?  
Kateřina Sienská: "Toto tělo je Sluncem, Sluncem pravým"
Tomáš Akvinský: Drahocenná a obdivuhodná hostina 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Jako přirozené světlo 
Karel Boromejský: Eucharistie přepodobňuje v Boha 
Petr Julián Eymard: Nejsvětější Svátost je všechno
Jan z Jenštejna: De Corpore Christi - O Těle Páně
Mechtilda z Hackebornu: Cena jediné mše svaté
Henri J. M. Nouwen: Ježíšova konkrétní láska 
Irenej z Lyonu: Eucharistie, záruka vzkříšení 
 Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Kristově
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie 
René Laurentin: Nejzazší dar Lásky 
Jan Maria Vianney: Svaté přijímání 
Eucharistie - dar ukřižované Lásky
Elias Vella: Já v tobě a ty ve mně
Jan Tauler: My jíme našeho Boha 
 Charles Journet: Ta malá hostie 
Bl. Jindřich Suso a eucharistie

 

eucharistia-2-4.jpg

 

[RSS]

Přečteno 668x

další články